Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Nyhedsartikler » Hold hunde i snor langs stranden af hensyn til fuglelivet
Hold hunde i snor langs stranden af hensyn til fuglelivet
Hold hunde i snor langs stranden af hensyn til fuglelivet

Af: Søren Breiting

’Du danske friske strand’ synger vi, for en tur langs stranden kan være befriende for motion og frisk luft. Sådan er det også for hundene, som på en strand finder masser af spændende ting at snuse til og rode rundt i.

På en stor sandstrand kan en hund virkeligt få lejlighed til at strække ud til glæde for både hundeejeren og hunden. Det går fint om efteråret og i det tidlige forår, men det er ikke nogen god ide senere på foråret og i sommertiden.

Både sandstranden og vore øvrige strande er fra marts og til langt ind i august yngleplads for vore strandfugle. Langs med kysterne yngler både strandskade, stor præstekrave og dværgterne. De laver hver en meget simpel rede på stranden. For disse fuglearter består reden blot af nogle små sten og skaller.

Fordelen for disse fugle er, at deres æg falder fantastisk godt sammen med strandens sten. Det er en god beskyttelse af æggene, hvis ikke hunde opsnuser reden og æggene.

Når ungerne kommer ud af æggene, er også ungerne godt beskyttet af deres farvetegning, der falder lige så godt sammen med stranden. Når ungerne mærker forstyrrelser, vil de reagere ved at lægge sig og ikke røre sig en tid. Hermed bliver ungerne lige så svære at få øje på for os mennesker, som reden med æggene var.

Fugleungerne på stranden bliver desværre også lettere et bytte for løsgående hunde på stranden.

Hold hunden væk fra strandbredden

Det bedste råd for hundeejeren er at føre hunden i snor i fuglenes yngletid og lade være med at gå på selve strandbredden. Strandfuglene vil anlægge deres reder over det sted, hvor vandet og bølgerne når op ved højeste vandstand. Derfor er det for så vidt sikkert at gå på stranden tættest ved vandet, så længe fuglene kun har æg med reder. Men det kan naturligvis være uklogt, hvis hundens snor gør, at hunden kan nå op, hvor fuglene kan have deres reder.

Gå selv uden for fuglenes redesteder

Går man efter en større flok mennesker på stranden, er det ikke usædvanligt at finde reder, hvor nogen har trådt æg i stykker. Når først den gule blomme bliver mast ud i reden, er reden let at se, og ulykken er åbenbar. Det bliver bare ikke bemærket, for den gående ser sig jo ikke tilbage i hvert af sine fodspor.

Det sikreste er derfor at gå nede i vandkanten eller oppe over selve stranden. Ofte er der en vej langs stranden, som man med god samvittighed kan følge i fuglenes yngletid, så man undgår at træde reder og æg i stykker.

Flere strandfugle

Både stor præstekrave og strandskade yngler fortsat hyppigt langs de danske kyster. Men for dværgternen ser det sort ud. Denne mindste af de europæiske ternearter yngler naturligt i små kolonier på sandstrande og nøgne, grusede strande, foruden på små holme og øer. Men den kan ikke overleve gentagne forstyrrelser og er nu væk på mange af dens tidligere vigtige ynglepladser. Det er trist, at vi så mange steder skal savne denne lille, ihærdige terne med det gule næb og den hvide plet over næbbet. Dens behov til redestedet er i konflikt med menneskers ønske om at nyde badelivet på den gode sandstrand.

Foruden de nævnte tre fuglearter er der mulighed for mange flere ynglende strandfugle. Nogle af dem yngler især på øer uden ræve, som de fleste arter af måger og havterne, fjordterne og splitterne. Det siger sig selv, at på sådanne ynglelokaliteter kan løsgående hunde gøre ekstra stor skade.

Gråand, edderfugl og toppet skallesluger er nogle af de større fugle, som også yngler tæt ved stranden, men gerne i dække af en busk eller andet. De er derfor ikke så udsatte for færdsel direkte på stranden, men også her er løsgående hunde et stort problem.

Læs mere om fuglene og naturen ved kysterne i ’Kystlandets økologi’ af Søren Breiting, der kan fås fra de fleste biblioteker.


Forfatter resurse box e:-> Læs mere om fugleliv i Danmark på http://www.fugleliv.dk - Søren Breiting er uddannet biolog og lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet. Søren har været hundeejer i mange år.


Article From Gratis Artikler
Udvalgte artikler
Det grønne plantebed
På den rigtigt skyggefulde nordside er det ikke så let at skabe den store farveglæde -
Artikel kategori: Planer og tegninger
Udvalgte artikler
Økologisk
Husker du, hvordan helt frisk-opgravede nye kartofler smager? Vil du gerne være sikker på at kunne servere grøntsager til dine børn uden gifte? Du kan med stor glæde omlægge en del af haven og dyrke økologiske gulerødder, bønner, kartofler, ærter og krydderurter som persille.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Liguster
Liguster er en af vore klassiske hækbuske, overordentlig robust, livskraftig og let at forme. Løvet, der er blankt og friskt mørkegrønt, holder sig til sent hen på efteråret.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Brogetbladede
Planter, hvor blomsterne enten sidder gemt eller er uanseelige har i mange tilfælde andre egenskaber, der gør dem attraktive.
Artikel kategori: Alt om Haven