Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Sygdomme og skadedyr » Bananfluer
Bananfluer
Bananfluer (slægten Drosophila) kaldes også på dansk for eddikefluer, vinfluer eller frugtfluer, og navnene giver straks en idé om, hvad det er, de kan lide. Der findes over 600 arter bananfluer, men det er kun et par af dem, der optræder indendørs.

De voksne fluer er ret lette at kende; de er 3-4 mm lange og gulligbrune, og de flyver på en typisk stil-færdig, svævende måde. Larverne er hvidgule maddi-ker, som bliver 4-5 mm lange. Pupperne ligner nær-mest små brune frø.

Biologi og skade

De voksne fluer tiltrækkes tit langvejs fra af gærende frugt eller grøntsager. I en husholdning kommer de ofte til flasker med sjatter af vin, øl, mælk eller ket-chup, til marmelade og til eddike, og her lægger hun-nen sine hvidlige æg. De er så små, at de er svære at opdage med det blotte øje. En bananflue kan lægge ca. 25 æg om dagen og op til 200 i løbet af sit liv. Efter et døgns tid kommer de små larver ud af ægge-ne og søger ned i maden. De bliver fuldvoksne på 4-5 dage og forpupper sig så. I puppen sker forvandlin-gen til voksen flue i løbet af yderligere 3-4 dage. Flu-erne begynder at lægge æg, når de er 24 timer gamle, så under gunstige omstændigheder gennemfører de hele deres udvikling på under 10 dage. Indendørs kan de yngle året rundt. Da bananfluer er nemme at dy-rke, er de populære laboratoriedyr. De benyttes især i arvelighedsforskningen, men der dyrkes også en del til foder for terrarie- og akvariedyr.

Forebyggelse og bekæmpelse

Forebyggende må man sørge for at opbevare de ting, som kan tiltrække bananfluer, på en sådan måde, at de ikke kan lægge æg i dem. Det er altså vigtigt ikke at have stødte frugter eller grøntsager liggende frem-me, ikke at have tomme vin- og ølflasker stående for længe og at sørge for, at syltetøj, asier osv. er i tætte beholdere.

Ved syltning bør man hurtigst muligt lukke krukker og glas, hvis der er bananfluer i luften. Æbleskræller og andet frugtaffald bør bringes udendørs så hurtigt som muligt. Bananfluerne kan undertiden yngle i madrester på afløbsriste og i mælkesjatter inde under køkkenborde. Om sommeren kan fluerne også yngle udendørs, og man må så være opmærksom på arne-steder som skraldespande og kompost- og affaldsdyn-ger, specielt med nedfaldsfrugt og lignende.

For at undgå flueudvikling i affalds- og kompostbe-holdere bør disse være lukkede, og man må sørge for, at de bliver tømt jævnligt og renset omhyggeligt efter hver tømning.

Syltetøj og marmelade med larver i må i reglen kasseres. Dyrene dræbes ganske vist, hvis man giver det et opkog, men da de ikke kan fjernes, er syltetøjet jo temmelig uappetitligt, selv om det er ganske ufarligt at spise det. Asier, agurker, rødbeder og lignende kan derimod ofte reddes, fordi larverne kun findes i eddi-ken. De kan skylles, og ny eddike kommes på.

Mod de voksne fluer kan man indendørs benytte en insektspray beregnet til brug mod flyvende insekter. De er meget effektive over for bananfluerne, men må bruges ret hyppigt, da virkningen er kortvarig. Følg nøje brugsanvisningen for det valgte produkt

På virksomheder, hvor man arbejder med henkogning og syltning af grøntsager og frugt, må man effektivt søge at holde fluerne ude. Man er ofte tilbøjelig til at overse, hvor lidt plads bananfluer behøver for at ud-vikle sig. Returemballage i form af tønder, kar, glas og flasker med sjatter i kan være årsag til store flue fluebestande, og det samme gælder dårligt rengjorte affaldsbeholdere. Fluepupperne, som cementeres fast til underlaget, er vanskelige at fjerne og kan give an-ledning til reklamationer i forbindelse med genbrugs-emballage.


Udvalgte artikler
Stikkelsbær
Er en alsidig bærart; nogle sorter er meget lækre som frisk frugt direkte fra busken; andre er pivende sure som friske, men kan give nogle fine produkter i husholdningen.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Perlebusk
Hvis man planter Perlebusk mellem andre buske, skal den - trods sin ret anselige størrelse - placeres i forgrunden.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Pollen
Pollensæsonen i Danmark kan inddeles i tre perioder. Foråret, hvor løvtræerne blomster, sommeren med græspollen samt sensommeren/efteråret, hvor det er gråbynke sæson. Hver fjerde dansker lider af allergier, som påvirker øjne og luftveje. Halvdelen af disse er forårsaget af græspollen.
Artikel kategori: Nyttig viden
Udvalgte artikler
Espaliering og beskæring af vin.
Opbygning af vin på espalier går ud på, at man bygger flere hovedranker op og fastgør disse til vandrette tråde med ca. 5o cm's afstand.
Artikel kategori: Køkkenhaven