Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Havedammen » Året rundt ved havedammen
Året rundt ved havedammen
Januar - februar:

Når temperaturen er under nul, skal du regelmæssigt kontrollere, om dammen er frosset til.
Du må aldrig slå hul i isen med en økse. Fiskene vil ofte ikke kunne overleve rystelserne.
Fjern sneen fra isen, for sne blokerer for lyset til dammen.

Marts::

Fjern så mange blade og andet der i vinterens løb har lejret sig i dammen, hvis du ikke har haft net over. Hvis der er affald i dammen, vil vandet blive forurenet og ødelægge livet i vandet, og der dannes gasser som er skadelige for planterne.
Hvis du har fisk i dammen skal de nu til at have føde. (Nogle fodre "lidt" hele vinteren.) Men giv kun lidt foder ad gangen, det er sagen på denne tid af året. Hvis du har fodret fiskene for meget, vil det overskydende foder fremme algevæksten.
Undervandspumper og lyssystemer kan tages frem fra vinteropbevaringen og anbringes i dammen igen. Du kan godt allerede nu sætte pumpen igang. Cirkulerende vand vil hjælpe med at holde vandet iltet for fisk og andre organismer, og den rislende lyd af vand er så afslappende. Hvis der er et eller andet, der ikke fungerer, så lad en fagmand/elektriker se på det - lad være med selv at prøve på at ordne det. En god ting er at opbevare pumper i en spand vand, så tørre de ikke ud, hvilket kan være årsag til at man må anskaffe en ny.

April:

Fjern gamle og døde blade fra vandplanterne i havedammen og plant nye. Der findes fantastisk mange planter, der også sætter flotte blomster, som du kan supplere med. Efterse om de nuværende åkander har løsrevet sig og sæt nye bundplanter om nødvendigt.

Maj:

Døde blade og andet affald bør fjernes fra dammen. Du kan få særlige beskærersakse med forlængede håndtag, så du kan beskære planterne i sikker afstand.
Kontrollér, om dine nøkkeroser er gået løse. Hvis de har overlevet vinteren, bør de nu begynde at skyde igen.
Udvalget af forskelligt farvede nøkkeroser er fantastisk. Overvej mininøkkeroser, der kan gøre en vandbalje eller skål på terrassen eller balkonen til en ægte miniaturedam.
Hvis du har plads i dammen, kan du prøve at dyrke gul nøkkerose, blå vandkærte, pilblad eller slangeurt (begge med hvide blomster) ved siden af eller i stedet for dine nøkkeroser.
Langs dammens kant kan du dyrke den imponerende fredløs eller smalbladet dunhammer.
Plant evt. nye bundplanter.
Drivende planter, der har overvintret indendørs, kan sættes tilbage i dammen midt i maj.
Er vejret varmt i maj, er det på høje tid at begynde at fodre fiskene igen.

Juni:

Lad vandplanterne få så meget fred som muligt.
Drivende planter kan sættes tilbage i dammen i slutningen af maj eller begyndelsen af juni.
Fjern andemad med et net, når der kommer for meget. Et lag andemad kvæler de andre vandplanter. Vend nettet ud på jorden og se, om der er haletudser og salamandre, der nu selv kan finde tilbage til dammen.
Fyld regelmæssigt dammen op med vand for at kompensere for fordampningen. Gør dette gradvist, så vandet ikke afkøle dammen for meget.
Hvis vandet er grumset, skal du se efter, om du har bundplanter nok. Vandlopper kan også gøre gavn.
Også planterne langs vandet skal vandes regelmæssigt.
For at få en mere naturlig havedam kan du dyrke gule iris, fredløs, siv, bregner, hosta eller smalbladet dunhammer. Plant disse moseplanter på samme måde, som når du planter stauder i bedet.

Juli:

For at sikre det naturlige præg bør planterne overlades mest muligt til sig selv.
Fjern andemad med et net. Andre planter kvæles under et lag andemad. Tøm nettet ud på jorden og se, om der er haletudser og salamandre, der normalt kommer op til overfladen.
Læg en sten i dammens solside. Frøer ynder at solbade på sådanne steder. Også sommerfugle kommer hen til sådanne lune steder.
Hold nøkkerosens blade under kontrol. Ligesom andemad kan de kvæle de øvrige vandplanter.
Se regelmæssigt dammen efter for alger og fjern dem med det samme.
Hvis vandstanden falder pga. fordampning, skal der fyldes mere vand på. Gør dette gradvist, så dammen ikke afkøles for meget på en gang.
Hvis vandet i dammen bliver plumret, skal du se, om bundplanterne stadig er der og evt. plante nye. Dafnier vil ofte også kunne gøre det.

August:

For at sikre det naturlige præg bør planterne overlades mest muligt til sig selv.
Fjern andemad med et net. Hvis ikke den fjernes, kan de andre planter blive kvalt under den. Tøm nettet ud på jorden ved dammen og se efter, om der er haletudser og salamandre. De ses normalt på andemaden og kan forsigtigt sættes tilbage i dammen.
Læg en sten i dammens solside. Frøer ynder at solbade på sådanne steder. Også sommerfugle kommer hen til disse lune steder.
Hold nøkkerosens blade under kontrol. Ligesom andemad kan de kvæle de øvrige vandplanter.
Se regelmæssigt dammen efter for alger, som straks skal fjernes.
Hvis vandstanden falder pga. fordampning, skal der gradvist fyldes mere vand på, så vandet i dammen ikke pludseligt bliver afkølet.
Hvis vandet i dammen bliver plumret, skal du se, om bundplanterne stadig er der og evt. plante nye. Dafnier vil ofte også kunne rense vandet.
Kantplanterne skal også vandes regelmæssigt.

September:

Livet i havebassinet ebber langsomt ud, og de nedfaldne blade begynder at skjule vandoverfladen. Sørg for at fjerne disse blade fra vandet, idet de vil være med til at danne organiske næringssalte i bassinet til gavn for uønsket algevækst den kommende sommer. Måske kan et fintmasket net spændes ud over hele havebassinet og således forhindre adskillige blade i at lægge sig til rette på overfladen. Ellers må man ud med rive eller kost med jævne mellemrum. Hvis bladene får lov at ligge, til de synker til bunds, er skaden sket.

Oktober:

Spænd et net ud over havedammen til at opfange nedfaldne blade. Bryder du dig ikke om synet af nettet, skal du dagligt fiske bladene op af vandet.
Tid til lidt efterårsrengøring. For at forhindre at dammen bliver for sur og for at standse algevæksten til foråret, er det vigtigt, at du renser dammen om efteråret. Dødt plantemateriale og nedfaldne blade skal fjernes.
Overskydende vandplanter skal også tages op og lægges i komposten. Men husk at lægge plantematerialet ved siden af dammen i et par timer. Mange af de dyr, som opretholder balancen i dammen, søger tilflugt i disse planter, og du bør give dem tid til at vende tilbage til dammen.
Kast et grundigt blik på dammens bund. Hvis der er et tykt lag forrådnet materiale, bør dette også fjernes. Læg et nyt lag substrat i.
Dammens sider kan gøres rene med en stiv børste.
Efteråret er et godt tidspunkt at ompotte planter på og udtynde tykke planteklumper. Gamle vandplanter kan opdeles, og de bedste dele kan plantes igen.
Det er vigtigt, at vandet har den rigtige hårdhed til vinteren. Den bør være mellem 10 og 12. Det er særligt vigtigt om efteråret, eftersom CO2-niveauet stiger voldsomt, primært fordi planterne er holdt op med at vokse. Når vandets hårdhed ligger på et godt niveau, vil overskydende CO2 gå i kombination med kalken i vandet.
Overskydende CO2 kan skabe iltmangel. Hvis der desuden er en stor mængde organisk materiale i dammen, vil det hæve CO2-niveauet, efterhånden som det nedbrydes. Iltningssæt tilfører ikke blot ilt til vandet via bittesmå luftbobler, men er også meget praktisk, når temperaturen falder til under nul. Der, hvor bobler kommer op til overfladen, er dammen isfri.
De fleste flydende planter, som f.eks. Pistia stratiotes og vandhyacint, bør sættes indendørs. De kan overvintre i et akvarium eller en stor skål vand. Planterne har brug for tilstrækkeligt lys.

November:

Fjern nedfaldne blade.
Gamle blade fra dammens planter kan fjernes og planterne evt. tyndes ud.
Sørg for at dammen ikke fryser helt til. Fisk, frøer og andre dyr i dammen har brug for ilt.
Et stykke polystyren eller nogle gamle tennisbolde forhindrer dammen i at fryse til. Et bundt sammenbundne strå virker på samme måde.


December:


Køb en isfri hætte til dammen. Den forhindrer dammen i at fryse til.

Er dammen mindre end 30 cm. dyb, bør du overveje at tage dine vandplanter ind om vinteren.


Udvalgte artikler
Biler / mc
Fjern de grimme sorte pletter fra ny asfalt fra bilens lak med lampeolie,så ødelægger du ikke lakken.
Artikel kategori: Tips/råd/ideer
Udvalgte artikler
Bøgegalmyg
Mange har sikkert med undren, betagelse eller skræk betragtet de mystiske galler, som man fra tid til anden kan finde på bøgetræersblade.
Artikel kategori: Sygdomme og skadedyr
Udvalgte artikler
Løven 24/7 - 23/8

Artikel kategori: Stjernetegn
Udvalgte artikler
Unødvendig viden
Unødvendig viden er en hel videnskab, som mange ynder at beskæftige sig med – bare for sjov. Laver man en søgning på nettet, finder man hurtigt masser af unødvendig viden, som man aldrig vil få brug for. Her er lidt eksempler:
Artikel kategori: Nyttig viden