Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Beskæring » Beskæring af frugttræer.
Beskæring af frugttræer.
Beskæring af frugttræer.

Når man dyrker frugttræer i haven, er beskæring et hjælpemiddel til at sikre sig et godt udbytte af lækre frugter og et smukt træ, der passer i størrelse og facon til den enkelte have. Man kan dyrke masser af frugt helt uden beskæring, men resultatet bliver bedst, hvis man kender nogle enkle grundprincipper.

Beskæring er omgivet af megen mystik, og mange er bekymrede for at finde saks og sav frem og gå i gang. Det er der ingen grund til. Beskæring er ikke så vanskeligt, som det bliver gjort til. Betragt først og fremmest beskæringen som det hjælpemiddel, det virkelig er, og lad ikke udsigten til lidt beskæringsarbejde afholde familien fra at opleve glæden ved at dyrke sin egen frugt.

Hvornår

Æble- og pæretræer udvikler sig bedst, hvis de beskæres, mens blomme- og kirsebærtræer normalt beskæres så lidt som muligt. Blomme- og kirsebærtræer må kun beskæres, mens der er blade på træerne, mens æble- og pæretræer er meget tolerante overfor indgreb og i princippet kan beskæres året rundt. Dog er det en god ide at undgå blomstringsperioden, da der vil gå mange blomster tabt, når grenene trækkes ud af træet.

Man behøver ikke udføre hele arbejdet på en gang. Det kan være nemmest at vurdere træets facon og størrelse, når der ikke er blade på træerne. Det taler for vinterbeskæring. Omvendt kan man i sommerens løb bedre se, hvilke grene der ikke udvikler frugt og skygger for andre. De kan fjernes på det tidspunkt. Og i forbindelse med plukningen afslører det sig tydeligt, hvilke grene der vanskeligt lader sig høste. Da kan de fjernes, mens man kan huske, hvor problemerne var.

Hvorfor

Beskæring sker for at forme træet og for at sikre optimale lysforhold for frugtudvikling i kronen.

Flere frugter, bedre frugtstørrelse, lettere plukkearbejde, mindre omfangsrigt træ eller mere velformet træ er alt sammen gode argumenter for at gå i gang med en målrettet beskæring.

Hvordan

Det gælder for ethvert beskæringsarbejde, at man skal bruge rent, skarpt værktøj, så snitfladen bliver så jævn som muligt og dermed levner sygdomsangreb mindst mulig indfaldsport.

Så vidt muligt bør man altid fjerne grene ved basis eller i forbindelse med større sidegrene.

Ved grenens udspring er der en krans eller krave omkring grenen. Den krave gemmer på grenens sårhelingsberedskab. Derfor er det vigtigt, at kraven bevares intakt. Skæres den bort, kan såret ikke hele. Men skæres for langt fra kraven, er der også problemer. Så kan arvævet nemlig ikke vokse hele vejen ud over den tilbageblivende grenstab, og såret lukker ikke. Derfor er det vigtigt at følge grenkraven, når man skærer.


Det er en smagssag og et pladsspørgsmål, hvordan man ønsker sig, at frugttræer skal se ud, når det vokser til. Der findes ikke én rigtig måde, at beskære på, men der er tre forskellige principper, man kan arbejde efter.

Man kan vælge et traditionelt kronetræ, et spindeltræ, der er formet som et juletræ og kræver betydeligt mindre plads end et kronetræ, eller et espaliertræ, der kræver et absolut minimum af plads.

Det er nødvendigt at beslutte sig for træets facon på plantetidspunktet. Når først man er gået i gang med at forme træet, kan det ikke laves om.

Kronetræet

De fleste frugttræer dyrkes som kronetræer med tre til fire gennemgående hovedgrene. Det nyplantede kronetræ beskæres på plantetidspunktet for at fremme forgreningen.

Alle skud afkortes med en trediedel af skuddenes længde.


Derefter er der ikke noget beskæringsarbejde, før træet er i god bæring efter 2-3 år. Da er det en tommelfingerregel at foretage få men store klip frem for mange små. Målet med beskæringen er at gøre kronen mindre tæt. Træet gås efter med saks og sav en gang om året.

Fjern syge og døde grene.

Fjern tætsiddende grene og grene, der krydser hinanden.

Fjern grene, der sidder for lavt eller for højt eller bare sidder i vejen.

Hvis det skal være nemt at plukke, kan træet holdes lavt ved at fjerne de højeste grene ved stammen eller lige over en lavtsiddende sidegren.

Træerne kan reagere med kraftig nyvækst på en beskæring. Hvis der skyder et mylder af vanris frem i forbindelse med beskæringsstedet, skal de hurtigst muligt fjernes. Riv dem simpelthen af. Ellers opnås det modsatte af det, der var hensigten, nemlig at skabe lys og luft i kronen.

Spindeltræet

et spindeltræ har en kraftig midterstamme og vandrette sidegrene i en spiral omkring stammen. Det fylder ikke ret meget i haven, det er nemt at høste, og formen giver gode vilkår for frugtudviklingen. Samtidig betyder nedbindingen, at træets vækst er begrænset, men til gengæld at frugtsætningen fremmes.

I forbindelse med plantningen skal træet bindes til en solid pæl. Undgå at beskadige rødderne, når pælen bankes i jorden.

Klip topskuddet cirka 40 cm over det øverste sideskud.

Vælg de sideskud, der har den mest rette grenvinkel i forhold til hovedstammen, og bind dem med en snor til pælen ned til vandret. Sidegrenene skal være jævnt fordelt omkring stammen.

Overskydende skud fjernes ved stammen.

Skær sidegrenene ind, så træet får juletræsfacon.

De følgende år gentages proceduren, indtil træet har nået den ønskede højde på et par meter eller tre. Derefter klippes topskuddet årligt tilbage til den øverste sidegren.


Espaliertræet

Espaliering er en særlig form for formning af træet. Espalierede træer fylder meget lidt i haven og giver optimale forhold for frugtudvikling. Træer, der er forberedt til espaliering, er en sikker vej til et smukt og velformet espalier.

Et espaliertræ kan bruges som rumdeler i haven, eller det kan plantes op ad en mur. Bemærk dog, at træets grene aldrig må røre ved muren. Det hæmmer frugtudviklingen.

Hvis ikke træet er forberedt til espaliering i planteskolen, klippes topskuddet tilbage til cirka 40 cm ved plantningen for at få gang i sideskudsdannelsen.

To velplacerede skud bøjes ud til hver sin side, mens et tredje fortsætter væksten opad.

Proceduren gentages de følgende år, indtil espaliertræet har nået den ønskede højde. Da klippes topskuddet blot tilbage til det øverste sideskud.

Sidegrenene hæftes løbende til espalieret.

Lodrette skud fra sidegrenene beskæres til 20-30 cm. Det kaldes sporebeskæring og udføres for at fremme blomsterdannelse og dermed frugtsætning og samtidig begrænse væksten.

Et espalier kan formes på utallige måder. Den beskrevne er nem og ligetil at gå til.

Udvalgte artikler
Krydderurter
Krydderurter er herlige at kunne plukke løs af og bruge i madlavningen, at kunne nyde duften af, og ikke mindst en fryd for øjet, når de står fulde af dejlige blomster eller frøstande. I de senere år har de igen vundet indpas i den daglige husholdning.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Syre
Oxalis adenophylla egner sig i stenpartier. Den visner imidlertid tidligt og bør derfor plantes mellem vækster, der udfolder sig senere på sommeren.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Sølvblad
Sølvbladfamilien (Elaeagnaceae) består af buske og træer med meget små blomster. De har torne og skjoldhår og bladene er udelte uden fodflige. Sølvbladfamiliens arter bestøves med vinden
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Azalea
Azalea blomstrer frodigt i mange forskellige farver. De er ikke specielt krævende, og den japanske azalea især fylder ikke meget og egner sig derfor godt til små haver.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser