Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Alt om Haven » Bekæmp ukrudtet
Bekæmp ukrudtet
Bekæmp ukrudtet

Biologisk bekæmpelse


Et spørgsmål om trivsel

I den tyndtvoksende græsplæne har ukrudtet alle betingelser for at udvikles. Hvis man derfor gøder og plejer plænen, så den bliver kraftig og tæt, fortrænges ukrudtet. Er plænen helt fyldt med ukrudt, kan man for-
søge at klippe både græs og ukrudt så langt ned plæneklipperen kan, og derefter så en hurtigvoksende græssort, f.eks. engelsk rajgræs.
Dette gror meget hurtigt og vokser derefter så kraftigt, at ukrudtet helt enkelt ikke kan følge med, og det kvæles.

Behandlingen er den rene knockout, og et eksempel på, hvad der menes med biologisk bekæmpelse.


Det vilde er det stærkeste

Hvis man sår og planter og ikke renser ukrudtet bort, vil det vinde over kulturvæksten, der altid er afhængig af hjælp fra havebrugeren.

Selv store træer og buske kan kvæles af ukrudt, mens de er nyplantede.

Før de kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidlers tid vidste landmanden, at den eneste chance for hans markafgrøde var, at den voksede fra det truende ukrudt. Om den fik chancen afhang af jorden, og hvordan den blev passet med gødning og vedligeholdelse.


Dyr kan lide ukrudt

En anden måde at bekæmpe ukrudt biologisk på er at lade dyr spise af det. Hvis jordbærdyrkeren opføder gæs og lader dem holde til i en indhegning om jordbærplanterne, har ukrudtet meget små chancer for at overleve.

Gæssene går mellem rækkerne og bider af alt - undtagen jordbærplanterne. Oven i købet bliver avlen gødet.

Når jordbærrene begynder at modne, skal gæssene naturligvis fjernes, at ikke bærhøsten skal mindskes katastrofalt. Metoden siges at være afprøvet i USA. I hvert fald findes den beskrevet i amerikanske havehåndbøger.


Mekanisk ukrudtsbekæmpelse


Rens ukrudtet væk med hånden

Et ukrudt, der er trukket op med rødderne, er færdigt og efterlader ingen eftervirkninger.

I køkkenhaven er det absolut nummer et at fjerne ukrudtet med hånden. Det samme gælder i blomsterbedene.

Også i græsplænen kan man holde ukrudtet borte med håndkraft, dvs. hvis man gør det fra begyndelsen.

Til mekanisk ukrudtsbekæmpelse behøver man kun tid og et godt lugeredskab.


Håndkraft alene ikke nok

I porøs jord går det udmærket at trække ukrudtet op med hånden uden at have noget redskab til hjælp. I hård jord er det straks vanskeligere, og får man ikke rødderne med op, bliver virkningen af lugningen kun kortvarig.

Der findes praktiske renseredskaber, både med langt og kort skaft.

Særlig populær er håndkultivatoren med kort skaft. Den fungerer som en slags forlænget og forstærket hånd.

Typiske redskaber til lugning er sjældent gode rensejern, da de arbejder i overfladen. En undtagelse er hakkejernet Med det holder man ukrudtet borte i store plantebede. Men det var før den i dag så omdisku-
terede metode som kemisk ukrudtsbekæmpelse vandt frem. Nu er hak- kejernet forvist til køkkenhaven, hvor det da også fungerer udmærket.


Tidseljern og ukrudtsjern

For at kunne løfte en mælkebøtte eller en tidsel op med rode kræves der et redskab, der kan gå i dybden. Alligevel skal det være udformet, så at det ikke laver store huller i græsplænen.

Der findes flere typer af disse redskaber, som kaldes tidseljern og ukrudtsjern, men en plantespade med langt, smalt blad er ofte lige så anvendelig.


Kemisk ukrudtsbekæmpelse


Forskellige slags kemisk bekæmpelse

Man skelner mellem udvælgende, dvs. selektiv, kemisk bekæmpelse og totalbekæmpelse. Selektiv anvendes, når det kun er ukrudtet, der skal væk, og totalbekæmpelse, når al beplantning ønskes dræbt.

Ukrudtsbe- kæmpelse på jernbaneskråninger er eksempel på totalbekæmpelse.

Systemiske midler optages af planten, spreder sig i denne og ødelægger eller standser væksten. Kontaktvirkende midler dræber den del af planten, der rammes.

Der findes midler med jordvirkning og bladvirkning.


Bladvirkende midler

Disse midler virker kun på de grønne plantedele. Et sådant middel er f.eks. Roundup, der sprøjtet på blade har en god virkning, kombineret med den vigtige egenskab, at giftvirkningen straks nedbrydes, når den når jorden.


Jord- og bladvirkende midler

Præparat, der både har jordvirkning og bladvirkning, tilføres jorden, inden ukrudtet er kommet op, og de dyrkede planter endnu ikke er plantet. De kan også anvendes ved bladsprøjtning, efter at ukrudtet er kommet op. Husk, at hvis det er anvendt på skråninger, kan det med regnvand og vanding skylles ind over plæner eller bede.


Meget at tage hensyn til

Men selv kemiske ukrudtsmidler har deres begrænsning. Ikke mindst vejret kan have stor indflydelse på virkningen. Doser omhyggeligt og tag hensyn til, hvad planterne tåler.

Vinden kan desuden føre sprøjtevæsken de mest uventede steder hen, med ødelæggende virkning som føl-
ge.

Tag altid hensyn til miljøet.

Udvalgte artikler
Cotoneaster
Dværgmispel har fået sit danske navn, fordi den minder meget om den nære slægtning mispel (Mespilus), men har meget mindre løv, blomster, frugter og vækst kraft end denne. Herhjemme er dværgmispel bedre kendt under sit botaniske navn Cotoneaster.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Druehyld
Busken klarer sig godt under magre og tørre forhold. Den er særlig velegnet at plante i haveskel, på skråninger og i spalter mellem sten.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Visse
Busken vokser bredt overhængende og kan med fordel plantes som bunddækning eller hængende ud over en murkant eller lignende.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Vandmelon
I vort klima kan vandmelon kun dyrkes i drivhus eller mistbænk. Planten har ikke alene et forholdsvis stort varmebehov, men også en lang udviklingstid. Fra såning til plantning går der mere end 3 måneder. Man så indendørs i april eller i opvarmet drivhus.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser