Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Alt om Haven » Lys og daglængde.
Lys og daglængde.
Lys og daglængde.

Verdens kemiske fabrik

Den proces, der kaldes kuldioxydassimilation, og som ved hjælp af sollyset bevirker, at en plante kan opbygge organisk substans, er ubestrideligt verdens fornemste kemiske industri.

I plantens grønne dele, først og fremmest bladene, sønderdeler og omformer klorofyl-kornene luftens kuldioxyd, vand og de opløste salte til kulhydrater, aminosyrer, æggehvidestoffer og fedt.


Fremstilling om dagen, levering om natten

Lyset er altså den eneste energikilde. Derfor har både dets styrke og varighed stor betydning. Om dagen opbygges de forskellige stoffer.

Om natten transporteres de rundt, forbruges eller oplagres. I dårligt lys, f.eks. om vinteren, formår planten ikke at fremstille så megen næring, som medgår til en lang nat.

Bladenes celler er rigest på bl.a. stivelse om eftermiddagen og fattigst om morgenen.

Stivelsen omdannes til sukker og ledes rundt i planten. Hvis den ikke formår at producere, hvad den behøver af dette stof, tager den af sine reserver i bl.a. stængler, løg og knolde.

Når reserverne er opbrugte, ødelægges planten, hvis ikke lysforholdene bedres.


Lyset indendørs er det svageste

Lyset i vore huse er betydeligt dårligere end udendørs og i drivhuse, men for størstedelen af planter rækker det endda, i hvert fald i sommertiden.

Bedst er det begribeligvis i sydvendte vinduer. Men lyset er ofte ensidigt, hvorfor planterne vender bladene mod lyset. Især grønne planter bør man derfor vende med jævne mellemrum.

Men en drejning kan hos visse planter bevirke, at knopperne falder af. I sydvinduet kan solen blive så stærk, at mange planter må skygge s på en eller anden måde.


Afhængighed af daglængden

De fleste, dyrkede planter blomstrer på en bestemt årstid. Forklaringen er i de fleste tilfælde, at de skal have en vis daglængde for at starte blomstringen.

Da forskellige planter kræver forskellig daglængde for at blomstre, inddeles de i tre grupper:

Langdagsplanter, der blomstrer ved lange dage, kortdagsplanter, der blomstrer ved korte dage og dagsneutrale planter, som blomstrer uanset dagens længde. Almindeligvis er grænsen 12 timer.

Langdagsplanterne behøver altså mere end en 12 timers dag for at blomstre, medens kortdagsplanterne kan nøjes med en dag under 12 timer.

Ved andre daglængder blomstrer ingen af dem.

Som regel er det belysningstiden og ikke lysets styrke, der er afgørende. En
efterårsblomstrende busk, der behøver en vis daglængde under 12 timer, kan stå uden blomster, hvis en lampe i haven eller gade lyset forlænger dagen.

Det samme kan ske med stueplanterne, når vi forlænger dagen ved at tænde lys om aftenen og morgenen.


Teknik, der giver farvepragt året rundt

En kort periodes mørklægning på en lang dag afbryder ikke blomsterdanneisen hos en langdagsplante og sætter heller ikke blomsterdannelsen hos en kortdagsplante igang.

En kort lysperiode i den mørke tid hæmmer derimod almindeligvis blomsterdannelsen for kortdagsplanterne, og kan for visse langdagsplanters vedkommende starte den.

Denne viden udnyttes i det moderne gartneri. Nutidens krysantemumdyrkning er et strålende eksempel på denne teknik.

Tidligere blomstrede denne plante kun om efteråret. Men ved hjælp af kortdagsbehandling på lange sommerdage blomstrer Krysantemum nu næsten hele året rundt.

Andre eksempler på kortdagsplanter er Koraltop, Bougainvillea og Julestjerne, der førhen kun blomstrede vinter eller forår, men nu også sommer og efterår. Langdagsplanter er Fuchsia og Bethlehemsstjerne.
Udvalgte artikler
Dyreværnsloven
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: (Visse bestemmelser i lov nr 335 af 8 juli 1983 forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i medfør af denne lov)
Artikel kategori: Nyttig viden
Udvalgte artikler
CHAMPOST
Som oprindeligt er et spildprodukt fra dyrkning af champignon, men som efter endt varmebehandling, er et fortrinligt jordforbedringsmiddel.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Græsplænens årskalender

Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Kend ukrudtet
Sådan genkender du ukrudtet og såddan finder du det.
Artikel kategori: Alt om Haven