Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
Bekendtgørelse af l...
Efter vinteren
Lidt om beskæring
24 brandgode juleråd
Kompost tips
Undgå sprøjtegift
Havens dyr - Pasning
forskelligt om købe...
2. november 2013
Græskar høstning
Melonagurk
Squash og græskar
Insektinvasion
Vinterklargøring - ...
8. september 2013
Udvalgte artikler
Rosenrobinie
Rosenrobinie er i Danmark ikke fuldt hårdfør og skal helst udplantes på beskyttede steder. Den formeres i reg­len ved podning på stammer af almin­delig robinie (Robinia pseudoacacia).
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Rød Hestekastanie
Rød Hestekastanje (Aesculus x carnea) er et mellemstort, løvfældende træ med en lavt kuplet krone og krogede, udstående grene. Frugterne indeholder giftigt saponin og kan ikke spises.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Abetræ
Planterne, der i begyndelsen vokser langsomt, sættes først i potter eller plasticspande. Om sommeren kan de unge træer stå ude. Om vinteren opbevares de indendørs, lyst og helst frostfrit. Først når træerne er 4-6 år gamle kan de plantes ud.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Alt om Haven » Eksotiske planter
Eksotiske planter
Eksotiske planter

Eksotiske planter er planter der kun anvendes i haven om sommeren, men skal overvintre indendørs p.g.a. at de ikke tåler frost. For det meste er disse planter plantet i krukker, potter eller kar, da man skal flytte dem.

Der er her tale om meget forskelligartede planter, med nogle fællesnævnere: de er frostfølsomme og i sommmerperioden varmekrævende, da langt de fleste har hjemsted i subtroperne, typisk middelhavslande, men dermed hører ligheden også op, da der både er prydtræer, frugtbuske, prydbuske, sommerplanter og nogle der mest betragtes som stueplanter.

Hjemtagne planter fra udlandet: flere og flere med interesse for planter, tager selv frø, stiklinger eller planter med hjem fra udlandet.

I 1933 er der lettet enm del på bestemmelserne om hjemtagning af planter til Danmark. Hvis man er i tvivl, kan man rekvirere en bekendtgørelse om emnet hos Plantedirektoratet.

Husk at alle planter der er omfattet af Washingtron-konventionen er fredede. De er alle navngivne. Typiske eksempler er orkideer, kaktus og flere løgvækster. Ud over at det er ulovligt, kræver mange af de fredede planter særlige jordbundsforhold, for at kunne trives.

Planternes behandling: planter uden klump eller potte og stiklinger pakkes ind i fugtige papirservietter eller køkkenrulle, så de ikke tørrer ud, så lægges de i en plastpose, men husk at planterne skal kunne ånde. Straks ved hjemkomst, pottes planterne i en jord der ikke er alt for forskellig fra den oprindelige. Stiklinger skæres til og stikkes i en let jord, der skal være fugtig, og hele planten dækkes med plast.

Plantning: For at man kan nyde de eksotiske planter i sommersæsonen, er det nødvendigt at de kan overvintre frostfrit. Det betyder at de skal kunne flyttes uden at skulle omplantes for hver flytning. Trives planterne godt i nogle år, vil de hurtigt kræve ne større beholder at stå i. Jorden der plantes i skal være porøs, men alligevel fast. Der skal være et større lerindhold end i den der anvendes til almindelige sommerplanter. Husk også på at planten evt. skal stå i den samme potte i flere år. Først lægges lidt potteskår over hullerne i bunden af potten, så fyldes der med en frisk og sygdomsfri jord, op til hvor rodklumpen skal stå, planten placeres sådan at når rødderne dækkes med jord, vil plantedybden, være nøjagtig den samme, som før den blev omplantet. Husk der skal være ca. 5 cm. fra jordoverfladen til pottens kant, så der er plads til at vande.

Anvendelse: mange af de eksotiske planter er anvendelige og pynter hele året. Have- eller udestuens muligheder er mange, når det gælder placering af sine eksotiske planter, man skal dog huske på at de fleste kræver en kølig vinteropbevaring, hvilket begrænser udnyttelsen af udestuens anvendelse til andre formål.

I sommerhalvåret er de eksotiske planter til gengæld nogle af havens smukkeste og mest markante planter, hvor blot nogle få planter kan ændre hele havebilledet.

Pleje: da de fleste eksotiske planter lever i en eller anden form for beholder, lever de også et mere kontrolleret liv end ude i den fri natur. Først og fremmest har de mindre plads til rødderne, hvilket betyder, at planterne som regel er mere sarte end de fritvoksende. Derfor er det også vigtigt at pleje dem rigtigt. Tilføring af vand og næring er noget af det vigtigste i plejen af disse planter, de fleste planter bør ses efter for vand, hver dag, selv om mange sagtens kan klare sig med en vanding hver 2. dag, det afhænger meget af hvor planten står i forhold til nedbør, sol og vind, men også planteart og størrelse.

Vanding i vinterhalvåret begrænser sig til et eftersyn en til to gange ugentlig. Næring tilføres i vandopløselig form. En 1 % opløsning i vandet er det mest almindelige.

Ompotning er nødvendig, hvis planten skal kunne trives.

Risikoen for skadedyr og sygdomme er størst når planterne står indendørs, og især om foråret. En jævnlig udluftning og overbrusning kan være forebyggende.


Udvalgte artikler
Zigadenus / Stjernelilje
En anderledes lilje. Små hvide stjerneformede blomster med grøn plet
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Bambus – En eftertragtet plante
Bambus er et materiale med stort set ubegrænsede muligheder. Bambus har været et anvendt græsmateriale i mange tusinde år, hvor både dyr og mennesker stadig lever af bambus på flere måder den dag i dag.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Herkulesmyren
Herkulesmyren (Camponotus herculeanus) er Danmarks største myre. Den er knyttet til nåleskove og findes kun i Nordsjælland og Nordjylland. Herkulesmyrens dronning bliver knap 2 cm lang, og arbejderne fra 5 mm til 14 mm.
Artikel kategori: Sygdomme og skadedyr
Udvalgte artikler
September 09 - 2010

Artikel kategori: Nyhedsbreve 2010
Udvalgte artikler
Patient journaler
Der er noget om snakken. Patient journaler er ikke kedelige: Disse udklip fra Hvidovre Hospital vidner om, at det ikke altid er lige kedeligt at læse patientjournaler:
Artikel kategori: Sjove ting
Udvalgte artikler
Berliner Kindl
Nazi-Tysklands jødeudryddelser og koncentrationslejre påstås ganske ofte først at blive kendt efter besættelsens ophør. Min morfar og morbror kom som tysklandsarbejdere hjem fra Berlin så tidligt som i 1943 og fortalte om den viden som mange, mange kendte til i Berlin dengang. Jeg vidste det som 8 årig i København.
Artikel kategori: Nyhedsartikler
Udvalgte artikler
Bier
Bier - nyttige for blomster og frugt
Artikel kategori: Alt om Haven