Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Giftige planter » Pas på med disse
Pas på med disse
Stueplanter

Engletrompet/Englebasun (Datura) er en velduftende plante med store, hvide, hængende blomster med tilbagebøjede spidser. Hele planten er meget giftig og kun kort tids sutten på bladene kan give barnet en forgiftning. Fjern eventuelle planterester og giv noget at drikke. Kontakt Giftlinjen straks. Behandling hos læge eller på sygehus kan være nødvendig. Ring 112 ved svære symptomer.

Dieffenbachia-arter er bladplanter med grønne, gule eller hvide tegninger på bladene. Plantesaften er meget irriterende, og den irriterer slimhinderne. Den er også smertefuld at få i øjnene. Fjern eventuelle planterester og giv rigeligt at drikke. Har du fået plantesaften i øjnene, skal du skylle dem med lunkent vand i ca. 15 minutter.

Elefantøre/Alocasia-arter er bladplanter med store skjoldformede blade. Alle dele af planten er irriterende. Den giver smertefuld irritation i hals, læber, mund, svælg, øjne og på huden. Fjern eventuelle planterester, giv noget at drikke og se artiklen om førstehjælp.

Flamingoblomst/Anthurium andreanum (Myrkonglefamilien) kendetegnes først og fremmest på de særprægede, farverige blade, som er fæstet på en farvet kolbe. Det farvestærke blad, som er fæstet rundt om kolben, kan se plastik-agtig ud. Resten af bladene er grønne. Alle dele af planten indeholder irriterende plantesaft, som kan give smerter i mund, svælg, øjne, på huden og den kan give maveproblemer, hvis du spiser af den. Hvis du får plantesaft på huden, kan det virke irriterende. Fjern eventuelle planterester, giv noget at drikke og se artiklen om førstehjælp.

Fredslilje (Spathiphyllum wallisii) har skinnende blanke, mørkegrønne blade og gulhvide blomster i kolbe med åbent hvidt højt blad. Fredsliljen blomstrer det meste af året. Alle dele af planten indeholder irriterende plantesaft, som kan give smerter i mund, svælg, øjne, på huden og den kan give maveproblemer, hvis du spiser af den. Hvis du får plantesaft på huden, kan det virke irriterende. Planten er ikke så giftig, som rygterne vil gøre den til. Fjern eventuelle planterester, giv noget at drikke og se artiklen om førstehjælp.

Oleander (Nerium oleander) hører til i gravmyrtfamilien. Oleander er en stedsegrøn busk fra middelhavslandene. Bladene er smalle og læderagtige, blomsterne er lyserøde eller hvide og vokser i klaser. Planten indeholder en kraftig gift, som virker på hjertet. Fjern eventuelle planterester og giv noget at drikke. Kontakt Giftlinjen straks. Behandling hos læge eller på sygehus kan være nødvendig. Ring 112 ved svære symptomer. Se også artiklen om førstehjælp ved indtagelse af giftige planter.

Haveplanter/træer/buske

Guldregn (Laburnum) er store løvfældende buske eller træer. Stammen er grågrøn og glat, bladene er langskaftede og trefingrede. Blomsterne er gule og samlet i store duftende klaser. Der findes flere arter, og alle er lige giftige. Hele træet/busken er meget giftig. Alle indtagelser skal følges op af læge eller sygehus. Fjern eventuelle planterester og giv noget at drikke. Kontakt Giftlinjen straks. Behandling hos læge eller på sygehus kan være nødvendig. Ring 112 ved alvorlige symptomer. Se også artiklen om førstehjælp ved indtagelse af giftige planter.

Rhododendron er høje prydbuske som får store blomster i forskellige farver. Der findes over 900 arter af Rhododendron. Alle plantedelene er giftige. Fjern eventuelle planterester og giv noget at drikke. Kontakt Giftlinjen straks. Behandling hos læge eller på sygehus kan være nødvendig. Ring 112 ved alvorlige symptomer. Se også artiklen om førstehjælp ved indtagelse af giftige planter.

Barlind (Taxus baccata) er en lille grøn busk/træ, som får røde bær med frø indeni. Hele planten er giftig, bortset fra den røde frugtkappe. Frøene inde i de røde bær er også giftige, derfor bliver bærrene giftigere, jo længere du tygger på dem. Hvis dit barn spiser nåle, bark eller mere end to bær, skal du fjerne eventuelle planterester, give noget at drikke og ringe til Giftlinjen eller læge straks

Belladonnaurt (Atropa Belladonna) er en busklignende haveplante, som får glinsende, sorte bær. Blomsterne er brunviolette i farven og klokkeformede. Hele planten er meget giftig. Fjern planterester fra barnets mund og giv rigeligt at drikke. Ring 112. Alle indtagelser skal følges op af læge eller sygehus.

Buksbom (Buxus) er stedsegrønne buske eller små træer, som har modsatte, små, helrandede og oftest ovale blade. Blomsterne er gulgrønne i farven, mange og små. Lugter ubehageligt. Hele planten er giftig, og giften påvirker mange forskellige organer. Fjern eventuelle planterester fra barnets mund, og giv rigeligt at drikke. Kontakt Giftlinjen straks. Behandling hos læge eller på sygehus kan være nødvendigt. Ring 112 ved svære symptomer. Se også artiklen om førstehjælp ved indtagelse af giftige planter.

Tysbast (Daphne mezereum) er en prydbusk, som får røde bær. Hele planten er giftig og den kan give irritation i mund, svælg, øjne og på huden. Fjern eventuelle planterester og giv noget at drikke. Kontakt Giftlinjen straks. Behandling hos læge eller på sygehus kan være nødvendig. Ring 112 ved alvorlige symptomer. Se også artiklen om førstehjælp ved indtagelse af giftige planter.

Liljekonval (Convallaria majalis) er en blomst med hvide, klokkeformede blomster, røde bær og to blanke, bredt lancetformede blade. Hele planten er giftig, og giften virker på hjertet. Hvis mere end to bær, blomster eller en bid af bladet synkes, skal barnet behandles. Fjern eventuelle planterester, giv noget at drikke og kontakt Giftlinjen eller læge straks.

Rævebjælde (Digitalis purpurea) findes både som staude og forvildet. Den har en grøn stængel med en slank, ensidig blomsterrand med hængende, klokkeformede blomster. Blomsterne er oftest purpurrøde, hvide eller rosa. Den kan også findes i andre farver. Hele planten er giftig, og giften virker på hjertet. Fjern eventuelle planterester, giv noget at drikke og ring 112, hvis dele af planten er nedsvælget. Alle indtagelser skal følges op af læge eller sygehus.

Soleiefamilien (Ranunculaceae) er en vildtvoksende plantefamilie, hvor vi bl.a. finder engesoleie/smørblomst. Bladene er oftest hånddelte uden akselblad. Planterne er stærkt hud- og slimhindeirriterende. Hvis noget er spist, fjern da eventuelle planterester og giv rigeligt at drikke. Hvis du har fået plantedele/plantesaft i øjne eller på huden, skal du skylle længe i lunkent vand. Se artiklen om førstehjælp. Kontakt Giftlinjen mhp en vurdering ved større indtagelse end en lille bid.

Bjørneklo (Heracleum) hører til skærmplantefamilien og er planter, som er flade (kystbjørneklo) eller har halvkugleformede småskærme (almindelig bjørneklo). Sammen med sollys kan plantesaften give en reaktion på huden, som fører til svie, kløe, rødt udslæt og eksem med væskefyldte blærer. Vask huden godt og undgå sollys på huden i op til en uge. Eventuelt kan du bruge en høj solfaktor til barnet. Tag kontakt til Giftlinjen.

Er du usikker på, om den plante dit barn smagte på eller spiste af, er giftig, ring til Giftlinjen på tlf: 82 12 12 12.
Udvalgte artikler
Tornblad
Tornblad er en glimrende vildtplante, hvis kraftige torne beskytt­ter småvildtet mod større rovvildt.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Frøsorter
De allerfleste grønsager formeres ved frø, og frøkvaliteten har derfor overordentlig stor betydning.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Jordbier
I Danmark findes mere end 50 forskellige arter af jordbier. De største af dem er på størrelse med en honningbi, men der er også mange mindre arter. Nogle af arterne kan minde om honningbier, mens andre er mere mørke og meget hårede.
Artikel kategori: Sygdomme og skadedyr
Udvalgte artikler
Barkbiller
Barkbiller opdeles i to typer: dels de biller, der udelukkende lever mellem barklaget og splinten, dels de biller, der gnaver gange ind i selve splinten. Den sidste type kaldes vedborende barkbiller eller ambrosiabiller.
Artikel kategori: Sygdomme og skadedyr