Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Plantebeskrivelser » Primula
Primula
Det er en fornøjelse at dyrke primula i haven. Ikke kun på grund af deres dejlige farver, men også fordi de er velegnede til små haver, gamle haver med skygge, til alle former for bede, fra sump- og surbundsbedet til alpin-bedet, til krukker og altankasser. De er også velegnede til at plante sammen med andre plantearter, og man kan have primulaer i blomst uafbrudt fra marts til september.

Primulaslægten hører til den store familie Primulaceae, som også omfatter Androsace, Cortusa, Cyclamen og Lycimacha. Slægten omfatter ca. 550 rene arter, hvortil kommer et utal af hybrider. Slægten er opdelt i 40 sektioner med hvert sit særpræg. Kendskabet til denne opdeling har ikke væsentlig betydning for den almindelige havedyrker.

De fleste primula er flerårige, i alt fald på hjemstedet. De er karakteristiske ved, at bladene er samlet i en roset ved jorden, og at blomsten er 5-tallig, d.v.s. med 5 bægerblade, 5 kronblade og 5 støvdragere. Blomsterstanden er forskellig fra art til art.

Mange primula har været kendt i århundreder. De europæiske fra 1400-tallet og de asiatiske fra 1800-tallet. Lige siden er der stadig fundet nye arter. Omkring 1900-tallet troede man, at nu var alle fundet og beskrevet, men senere er der fundet ca. 200 nye arter. Og selv i de seneste år er der kommet nye arter til.

Det er naturligt at dele de mange arter i to hovedgrupper, de europæiske og de asiatiske. De europæiske gror hovedsageligt i Danmark, Norge, De Britiske Øer, Frankrig, Alperne og Lilleasien. De asiatiske gror især i Sydvestkina, Himalaya og Japan. Hertil nogle få i Nordamerika. Voksestederne spænder fra kolde fjelde til skyggefulde, lune og fugtige områder. De fleste europæiske blomstrer om foråret, og de asiatiske hovedsageligt fra maj til september.

De europæiske primula

I Danmark har vi fire vildtvoksende arter. Primula vulgaris (storblomstret kodriver), Primula elatior (fladkravet kodriver), Primula veris (hulkravet kodriver), og endelig Primula farinosa (melet kodriver). Den sidste er sjælden og i øvrigt fredet. Alle gror fint i vore haver og blomstrer i april.

De forårsblomstrende haveprimula eller arter af Primula polyanthus- og Primula acaulis er gartnerhybrider, hvor især de 4 danske primula indgår. Gennem mange års forædling er skabt et utal af typer, former og farver, hvoraf en del kan købes i planteskoler og supermarkeder allerede fra januar måned.

En anden stor gruppe af europæiske primula er haveauriklerne. Disse er oprindeligt opstået ved krydsning af Primula auricula, der gror på kalkgrund, og Primula hirsuta, der gror på surbund, og forædlet gennem århundreder. Disse hybrider deles i 2 grupper, auriklerne og Primula pubescens-hybriderne.

Primula pubescens-hybriderne er for manges vedkommende naturlige hybrider, opstået i naturen. Dog er de fleste gartnerhybrider. Alle er velegnede til at dyrke i alpinbedet, ligesom den i Alperne voksende Primula marginata (hvidrandede kodriver) og alle dens hybrider.

De asiatiske primula

Fra Japan kommer først og fremmest de dejlige Primula sieboldii, med hvilke der i mange år er udført forædlingsarbejde. De forædlede former hedder på japansk »Sakurasoh«. De er ikke særligt kendt herhjemme, men det er dejlige primula i mange farver og lette at dyrke i vore haver.

Fra Kina og Himalaya kommer de mange kraftige og frodige etageprimula, Primula bulleyana, Primula chungensis og Primula pulverulenta m.fl., og klokkeprimula, Primula alpicola, Primula sikkimensis, og den største af alle, Primula florindae. Det er alle høje primula, som elsker at gro i fugtig bund.

Primula i haven

Ud over de her nævnte primula findes et stort udvalg af arter, som også er værd at dyrke, ligesom der findes en række spændende og smukke primula, som er svære at få frø af, få til at spire og få til at gro i Danmark.

Generelt holder primula, i alt fald i vækstsæsonen, af fugtig jordbund og halvskygge. Om vinteren skal de til gengæld stå så tørt som muligt for at undgå at rådne.

Den bedste jord for primula er for de flestes vedkommende en sur jord, som f.eks. en blanding af tørvestrøelse, kompost, bladjord eller grannåle. En topdressing een gang om året med en god kompost vil give de nødvendige næringsstoffer.

De fleste primula har godt af at blive delt, ja man skal helst dele dem ca. hvert 3. år for at bevare dem sunde og kraftige. Formering sker bedst ved deling eller såning.
Udvalgte artikler
Ukrudtsråd
Fjern ukrudtet med et hakkejern, skuffejern eller lugejern. Jo tidligere det fjernes - jo nemmere
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Støttemure
Der findes et utal af betonprodukter til formålet, mest kendt er vel nok knækstenen, men der findes et rigt udvalg i meget varierende former og størrelser.
Artikel kategori: Sten og fliser.
Udvalgte artikler
Brosten
Da brosten skal hugges til i hånden, bliver de dyre. Gamle, slidte brosten giver et dårligt vejgreb for bildæk. Derfor er brosten efterhånden blevet udskiftet med andre, mere sikre vejbelægninger.
Artikel kategori: Sten og fliser.
Udvalgte artikler
Stedsegrønne
Stedsegrønne beholder nåle eller blade, dog ikke for evigt. Der er en løbende udskiftning, hvor de ældste blade eller nåle droppes pø om pø.
Artikel kategori: Alt om Haven