Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Plantebeskrivelser » Dunhammer
Dunhammer
Dunhammer - Typha

Dunhammer er en velkendt plante i den vilde danske flora. Den vokser overalt, hvor der er vand eller fugtig bund. Med sin krybende rodstok indtager den hurtigt store områder langs vore søbredder, i moser, mergelgrave og gadekær.

Selv i ganske små vandbassiner i haverne er dunhammer dekorativ, blot man sørger for at begrænse dens vækst. Dunhammer har smalle, linjeformede, toradede blade. Blomsterne er samlet i store valseformede kolber, de såkaldte »muskedonnere«, med hanblomsterne øverst, hunblomsterne nederst.

Vækstkrav: Dunhammer trives bedst på en gennemsnitlig vanddybde af 20-30 cm, men den tåler dog udtørring i en kortere periode. Sø- eller mosebunden er i reglen tilstrækkelig næringsrig, mens man kan blive nødt til at gøde, hvor dunhammer plantes i beton- eller plastbassiner i haven.

Pleje: Dunhammer formeres let ved deling af gamle planter (rodudløbere adskilles fra moderplanten) samt ved frøudsæd.

Omplantning sker bedst om foråret, når væksten netop er gået i gang. Ældre plantninger af dunhammer kan blive så dominerende, at udtynding af bestanden bliver nødvendig. Nedhugning af den fremspirende top om foråret under vandet hindrer nyvækst.

Samme metode anvendes, hvis man vil formindske bevoksningen af rørskov langs en søbred.

Anvendelse: En smuk sumpplante alle steder, hvor der er tilstrækkeligt vand. I en mindre have kan dunhammer indgå i sumpbedet, blot man sørger for, at planterne ikke breder sig på naboplanternes bekostning.

På en meget lille plads kan man dyrke dunhammer i et nedgravet, lodret rør, som til stadighed holdes vandfyldt. Under samme forhold som dunhammer trives brudelys, vandspir (hestehale), gul iris, kalmus og pilblad. De er alle gode naboplanter til dunhammer.

Dunhammers blomsterkolber er meget dekorative og holdbare i afskåren stand. Får de lov at stå i fred, kan de holde en hel vinter i tørret tilstand. For at undgå, at blomsterkolben går i stykker og frøulden spredes overalt, kan man sprøjte frugtstanden med hårspray. De dunhammere, som man køber hos blomsterhandlerne, er oftest præpareret på denne måde.

Arter: Bredbladet dunhammer (Typha latifolia) er den almindeligste af vore vilde dunhammer-arter. Det er en meget kraftig plante, der kan blive over 2 m høj og har en 2-3 cm tyk, næsten sort hunkolbe. Denne art er velegnet under store forhold, men bør ikke anvendes i en lille have.

Det samme gælder smalbladet dunhammer (Typha angustifolia), der nok er finere og mere elegant i væksten, men højden nærmer sig ofte 2 m, og plantens evne til at brede sig er meget stor.

Mens hanakset hos den bredbladede dunhammer sidder umiddelbart over hunakset, er de to aks hos den smalbladede dunhammer adskilt af et 2-3 cm langt mellemrum.

Den bedste type til mindre haver er dværgdunhammer (Typha minima), der kun bliver ca. 100 cm høj. Dens blade er smalle og elegante, og hunkolben er nærmest ægformet og mørkt chokoladebrun.

Udvalgte artikler
Kantsten
Kantstøtte kan være nødvendigt mellem en grusflade og et plantebed og mellem en grusflade og en græsflade, derimod ikke nødvendigvis mellem en jordflade og en græsflade.
Artikel kategori: Sten og fliser.
Udvalgte artikler
Om at så
Frø er forventningens glæde komprimeret i en pose. For i en ydmyg pose frø til under en tyver gemmer sig løftet og længslen og håbet om stolte træer, bølgende staudebede, velsmag til bordet og overdådige sommerblomster i bede og vaser.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Lobelia
Yderst anvendelig lav sommerblomst i en flot blå farve ! Plantes solrigt som kantplante, som bund i krukker med højere vækster.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Frugt og bærbuske
Ingen have uden frugtbuske var et velkendt motto indtil for 10-20 år siden. Hvor frugtbuske gik lidt af mode. Nu vinder de frem igen bl.a. takket være en positiv sortsforædling af de vanskeligste og mest sygdomsbefængte sorter.
Artikel kategori: Køkkenhaven