Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Nyttig viden » Nye skatteregler
Nye skatteregler
Af Brian Hansen og Niels Sonne fra Deloittes skatteafdeling

Ved årsskiftet blev en række skattelove og satser ændret, som kan have betydning for din privatøko-nomi. ASE bringer her en oversigt over de vigtigste ændringer for dig som lønmodtager.

De vigtigste ændringer:
Multimedieskatten forsvinder
Multimedieskatten er afskaffet og i stedet er der igen beskatning af fri telefon. Det betyder, at du ikke længere beskattet, hvis du tager din arbejds-pc med hjem for at arbejde, ligesom der er skattefritagel-se for bredbåndsforbindelser, hvis der er adgang til arbejdsgivers netværk.

Beskatning af fri telefon på 2.500 kr. pr. år gælder pr. person og kan således ramme begge ægtefæl-ler. Dog bibeholdes ægtefællerabatten som under multimedieskatten. Du skal ikke selv foretage dig noget i denne forbindelse, da fri telefon er A-indkomst og vil fremgå af din lønseddel med 208,33 kr. pr. måned, ligesom ægtefællerabatten automatisk vil fremgå af din årsopgørelse.

Arbejdsgiverbetalt sundhedsbehandling
Skattefriheden er ophævet pr. 1. januar, hvilket primært betyder, at stort set alle sundhedsforsikringer er skattepligtige fra og med 1. januar 2012. Det er den arbejdsgiverbetalte præmie, som skal beskat-tes, og det uanset om forsikringen er tilbudt som en bruttolønsordning eller ej.

Det betyder for dig som lønmodtager, at beskatning af præmien sker som A-indkomst på lige fod med almindelig løn. Man skal således ikke selv gøre noget aktivt, da indberetningen sker automatisk. Hvis sundhedsforsikringen er en integreret del af en pensionsordning, sker indberetningen automatisk via forsikringsselskabet/pensionskassen.

Loft over pensionsindbetalinger
Fra 1. januar 2012 er loftet for indbetaling til ratepension blevet nedsat fra 100.000 kr. til 50.000 kr. om året efter AM-bidrag. Hvis du indtil nu har indbetalt mere end dette beløb til en ratepension, bør du tage stilling til, hvordan din pension i fremtiden skal skrues sammen. Går dine pensionsindbetalinger automatisk via din arbejdsgiver, vil pensionsselskabet dog ofte ”blot” overføre et evt. overskydende beløb til en pensionsordning med livsvarige udbetalinger, hvor der ikke er samme begrænsning for at foretage indskud.

Du kan læse mere om, hvad de enkelte ændringer betyder helt præcist for dig på SKATs hjemmeside.

Nyt satser og andre ændringer
•Befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil er for 2012 på 3,80 kr. pr. km for de første 20.000 km og herefter 2,10 kr. pr. km.


•Satserne for fradrag for befordring mellem hjem og arbejde udgør i 2012 2,10 kr. pr. km for 25-120 km, og 1,05 kr. for km ud over 120 km. (Bemærk, at antallet af kilometer, der berettiger til den høje sats, er udvidet fra 76 til 96 km. Der er fortsat ikke fradrag for de første 24 km pr. dag).


•Aktieskatten på aktieindkomst under 48.300 kr. for enlige er fra 2012 nedsat fra 28% til 27%.


•Procenten for beregning af beskæftigelsesfradrag er forhøjet til 4,4% og maksimumbeløbet er forhøjet til 14.100 kr.


•Den maksimale beskatning af positiv nettokapitalindkomst udgør i 2012 45,5%.
Udvalgte artikler
Roser og andre prydplanter
Havens prydplanter skal passes med omhu og omtanke. De skal have den vokseplads, der passer til deres forskellige vækstkrav og derefter den pleje der sikrer, at de altid er frodige og fri for sygdomme og skadedyr.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Krybende Benved
er en stedsegrøn busk med en fladt krybende eller klatrende og tæt forgrenet vækstform.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Helleborus
Helleborus er en af de tidligste vinterblomstrende stauder vi har her i Danmark. De fleste Helleborus kommer fra de kalkrige bjerge i det sydlige Europa bl.a. fra det forhenværende Jugoslavien hvor der gror mange arter.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Insektinvasion
Inden for i dit hjem vil insekterne befinde sig i en dvaletilstand (diapause). De tilbringer denne hvileperiode i små hulrum, kryberum eller på lofter.
Artikel kategori: Alt om Haven