Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Nyttig viden » Nye skatteregler
Nye skatteregler
Af Brian Hansen og Niels Sonne fra Deloittes skatteafdeling

Ved årsskiftet blev en række skattelove og satser ændret, som kan have betydning for din privatøko-nomi. ASE bringer her en oversigt over de vigtigste ændringer for dig som lønmodtager.

De vigtigste ændringer:
Multimedieskatten forsvinder
Multimedieskatten er afskaffet og i stedet er der igen beskatning af fri telefon. Det betyder, at du ikke længere beskattet, hvis du tager din arbejds-pc med hjem for at arbejde, ligesom der er skattefritagel-se for bredbåndsforbindelser, hvis der er adgang til arbejdsgivers netværk.

Beskatning af fri telefon på 2.500 kr. pr. år gælder pr. person og kan således ramme begge ægtefæl-ler. Dog bibeholdes ægtefællerabatten som under multimedieskatten. Du skal ikke selv foretage dig noget i denne forbindelse, da fri telefon er A-indkomst og vil fremgå af din lønseddel med 208,33 kr. pr. måned, ligesom ægtefællerabatten automatisk vil fremgå af din årsopgørelse.

Arbejdsgiverbetalt sundhedsbehandling
Skattefriheden er ophævet pr. 1. januar, hvilket primært betyder, at stort set alle sundhedsforsikringer er skattepligtige fra og med 1. januar 2012. Det er den arbejdsgiverbetalte præmie, som skal beskat-tes, og det uanset om forsikringen er tilbudt som en bruttolønsordning eller ej.

Det betyder for dig som lønmodtager, at beskatning af præmien sker som A-indkomst på lige fod med almindelig løn. Man skal således ikke selv gøre noget aktivt, da indberetningen sker automatisk. Hvis sundhedsforsikringen er en integreret del af en pensionsordning, sker indberetningen automatisk via forsikringsselskabet/pensionskassen.

Loft over pensionsindbetalinger
Fra 1. januar 2012 er loftet for indbetaling til ratepension blevet nedsat fra 100.000 kr. til 50.000 kr. om året efter AM-bidrag. Hvis du indtil nu har indbetalt mere end dette beløb til en ratepension, bør du tage stilling til, hvordan din pension i fremtiden skal skrues sammen. Går dine pensionsindbetalinger automatisk via din arbejdsgiver, vil pensionsselskabet dog ofte ”blot” overføre et evt. overskydende beløb til en pensionsordning med livsvarige udbetalinger, hvor der ikke er samme begrænsning for at foretage indskud.

Du kan læse mere om, hvad de enkelte ændringer betyder helt præcist for dig på SKATs hjemmeside.

Nyt satser og andre ændringer
•Befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil er for 2012 på 3,80 kr. pr. km for de første 20.000 km og herefter 2,10 kr. pr. km.


•Satserne for fradrag for befordring mellem hjem og arbejde udgør i 2012 2,10 kr. pr. km for 25-120 km, og 1,05 kr. for km ud over 120 km. (Bemærk, at antallet af kilometer, der berettiger til den høje sats, er udvidet fra 76 til 96 km. Der er fortsat ikke fradrag for de første 24 km pr. dag).


•Aktieskatten på aktieindkomst under 48.300 kr. for enlige er fra 2012 nedsat fra 28% til 27%.


•Procenten for beregning af beskæftigelsesfradrag er forhøjet til 4,4% og maksimumbeløbet er forhøjet til 14.100 kr.


•Den maksimale beskatning af positiv nettokapitalindkomst udgør i 2012 45,5%.
Udvalgte artikler
Urtepotter/krukker vanding
Planters krav til vand er vidt forskellige. Også plantens placering og årstiden har betydning, ligesom rodklumpens størrelse spiller ind.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Selvvandingskasser
Det er dejligt at kunne høste egne tomater og agurker. Mange er heldige at have et lille drivhus i haven, hvor man kan dyrke disse grøntsager.
Artikel kategori: Køkkenhaven
Udvalgte artikler
Kokardeblomst
Kokardeblomster har store blomster i en tiltalende gul/rødbrun kombination med mørkebrunt centrum. Glimrende som kontrast i staudebedet, flot og holdbar som snitblomst.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Let lugearbejdet
Med et tæppe af bunddækkeplanter i havens bede kan man spare mange timer med hakkejernet og få en smukkere have oven i købet
Artikel kategori: Alt om Haven