Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Nyhedsartikler » Poppersk Klima debat
Poppersk Klima debat
; Gratis Artikler | Poppersk Klima debat

Poppersk Klima debatAf: NielsJakob Pasgaard

Niels Fleckner Hansen skriver i Weekendavisen den 6. marts 09 et udmærket indlæg om klimadebatten set i et Kuhnsk paradigmeperspektiv. Han nævner, at Kuhn er obligatorisk pensum på de fleste grundlæggende videnskabsteoretiske kurser. Én af Kuhns vigtigste diskussionspartnere og største kritikere, Karl R. Popper, er dog en lige så vigtig del af pensum på disse kurser.

Kuhn bruger Kopernikus' beskrivelse af Universet med Solen i centrum som eksempel på det, han kalder et paradigmeskift. Vigtigt er det i den forbindelse at fortælle, at Kopernikus ikke kom op med sin på den tid banebrydende hypotese om Solen som Universets centrum på baggrund af empiriske observationer. Nej, han kom op med den på baggrund af rationelle, matematiske beregninger.

Han mente, at de beregninger, der forelå om Solens og stjernernes baner, var rodede og æstetisk uordentlige. Og dette, ikke målinger af Solens og planeternes baner, ansporede ham ifølge Kuhn til at opstille en hypotese om, at Solen var centrum i Universet. For Kopernikus, og for Kuhn, var virkeligheden altså ikke udgangspunktet for videnskaben. Ja, Kuhn kunne faktisk finde på at sige, at virkeligheden slet ikke har betydning for videnskaben.

Dette gjorde Karl Popper oprør imod. Hans kritiske rationalisme har som ideal, at alle videnskabelige hypoteser skal afprøves ved hjælp af empiriske undersøgelser. Hvis empiriske fakta taler imod en hypotese, må den forkastes.

Hans mest kendte eksempel er hypotesen om, at alle svaner er hvide. Dette var længe en anerkendt videnskabelig hypotese inden for ornitologien, indtil man i Australien opdagede store flokke af sorte svaner. Poppers pointe er, at hvis hypotesen om, at alle svaner er hvide, ikke bliver forkastet på baggrund af den nye opdagelse, er den ikke et udtryk for kritisk rationel tænkning, men for en dogmatisk tænkning, som ikke hører hjemme i videnskabens, men i religionens verden.

Det tog mange år, før hypotesen om det ptolemæiske verdensbillede blev forkastet i den brede videnskabelige debat. På samme måde vil det måske tage mange år før hypotesen om, at det er mennesket, der er grunden til Jordens opvarmning, bliver forkastet. Det er ikke, fordi der mangler empiriske vidnesbyrd, der kan understøtte en forkastelse af den. Nærmere er det, fordi disse vidnesbyrd bliver ignoreret. Som Karl Popper skrev: True ignorance is not the absence of knowledge, but the refusal to acquire it.

Poppers krav om kritisk forholden sig til egne hypoteser er stadig en vigtig del af den grundlæggende videnskabsteori. Hele debatten om de menneskeskabte klimaændringer hviler på en videnskabelig praksis, som helt har tilsidesat kravet om en kritisk holdning over for egne hypoteser. Set i lyset af klimadebatten bliver det tydeligt, hvorfor Poppers kritiske rationalisme er en mindst lige så vigtig del af pensum på de videnskabsteoretiske grundkurser, som Kuhns paradigmeteori er det.Forfatter resurse box e:-> http://antiklima.blogspot.com/

Article From Gratis Artikler
Udvalgte artikler
Fattigmandsorkide / Inkalilje
De er i de senere år blevet en af de mest populære buketblomster og er utrolig populære i brudebuketter verden over.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Muldjord / Havejord
Pas på den i annoncerne benævnte rnuldjord. Den kan indeholde næsten alt - lige fra fortrinlig jord til udluftet slam. I sidstnævnte vokser der ingenting før efter både et og to års forløb.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Prydbuske og træer
Prydbuske og -træer er nemme at dyrke i haven og giver mange års fornøjelse. Dertil kommer, at de sammen med de stedsegrønne planter danner grundstrukturen i haven, hvor de øvrige planter virkelig kommer til deres ret. Forår og efterår er særligt velegnede til at plante prydbuske og -træer i.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Rød Spidsløn
Rødbladet spidsløn. Hurtigvoksende træ. 10-20 m. højt. Gulgrønne blomster før løvspring. Store, rødbrune, skinnende, 5-lappede blade, der om efteråret farves helt røde.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser