Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Sygdomme og skadedyr » Ørentviste
Ørentviste
Ørentviste (Dermaptera) er bedst kendt for den kraftige tang, som de har på bagkropspidsen. Den er dyrets vigtigste forsvars- og angrebsvåben. Tangen har været med til at give dyret navn, idet "tvist" er en forkortelse af "tvestjert" (dobbelthale). Den første del af navnet har nok noget at gøre med den udbredte - men fejl-agtige - antagelse, at dyret skulle holde af at søge ind i ørene på folk. Ørentvistenes korte dækvinger skjuler de sammenfoldede flyvevinger.

I Danmark findes flere forskellige arter af ørentviste, men det er kun den almindelige ørentvist (Forficula auricularis), der kan optræde i generende mængder inden døre.

Biologi og skade

Her i landet udvikles normalt kun én generation af den almindelige ørentvist om året. Om efteråret indretter hunnen en underjordisk hule. Hunnen overvintrer i denne hule ofte sammen med en han. Hannen forlader hulen om foråret, og hunnen bliver tilbage for at lægge sine æg. Ørentvistene yngler altså ikke indendørs, og de sorte partikler, som man kan finde der, hvor de færdes, er ikke æg men ekskrementer.

Efter at æggene er klækket, foretager de spæde ørentviste om natten korte strejftog væk fra hulen for at søge føde. Efter et stykke tid dør hunnen, og ungerne spredes. De unge ørentvister ligner de voksne bortset fra, at de er mindre og mangler vinger. I august er den nye generation voksen, og ørentvistene er derfor sær-ligt talrige i denne periode.

Ørentvisten er et udpræget natdyr, der om dagen sidder gemt i hule plantestængler, under løs bark og lignende steder. Ved mørkets frembrud kommer den frem for at søge sin føde. Føden består overvejende af plantedele, men også af blødhudede insekter som f.eks. bladlus. Den kan gøre nogen skade i haver og gartnerier ved at gnave i blomsterknopper, skud og frugter af forskellig art. I beboelser må den betragtes som en uskadelig, men irriterende gæst. Plagen er normalt værst i regn-fulde somre og kulminerer gerne i juli-august.

Forebyggelse og bekæmpelse

For at forebygge en invasion af ørentviste kan man i første række undlade at give dem for gode udvik-lingsmuligheder tæt ved huset. I dette område bør græsset holdes kort, og man bør undgå kompostbunker, sammenrevet haveaffald, brændestabler og lignende.

I nyopførte huse kan man af og til opleve en ørentviste-plage. Forklaringen kan være, at jorden har ligget mere eller mindre brak i en periode, og at bunker og stabler af bygningsmateriale m.v. har givet gode skjulesteder for ørentvistene. Særligt udsatte er sommerhuse på piller den første sommer, hvor en del planter skyder op under huset og går ud igen af mangel på lys. De blege, ranglede skud og henfaldende plantedele giver både en udmærket næring og gode gemmesteder.

Det er ikke muligt, eller rimeligt, at bekæmpe ørent-vistene effektivt på selve grunden; derfor må man satse på at søge at holde dem ude af huset. Selvom ørentviste har vinger, så flyver de ikke, men kravler ind i huset, ved døre, vinduer eller andre sprækker. De kan krybe op ad muren og søge ind foroven under taget.

Ørentviste kan fanges i primitive fælder, der kan pla-ceres udvendigt langs husets sokkel eller eventuelt indendørs ved de steder,hvor de trænger ind. Fælderne kan bestå af omvendte urtepotter eller lignende med lidt træuld eller sammenkrøllede aviser i. Ørentvistene vil gerne udnytte dem til at gemme sig i, når det bliver lyst. Fælderne tømmes dagligt, og man kan så brænde eller skolde indholdet eller sætte ørentvistene ud igen et sted, hvor de ikke generer.

En pudring ved husets sokkel med et insektpudder vil kunne forhindre invasionen. Er det kun galt enkelte steder i huset, vil det være tilstrækkeligt at foretage en "strategisk" bekæmpelse her. Dørkarme, sprækker ved vinduer og andre revner, der virker tiltrækkende på ørentviste, og hvor man kan se dem samle sig, kan eventuelt også behandles. Drejer det sig om huse på piller, er det især pillerne, der skal pudres.

De ørentviste, der slipper ind, bekæmpes lettest ved at sprøjte i revner og sprækker med en almindelig insekt-spray.


Udvalgte artikler
Druemunke
Druemunke er en fin og ikke særlig kendt skovbundsplante, der trives bedst i hel- eller halvskygge. Væksten er kraftig og busket. Bladene er finnede med fine takker – kan minde om astilbens
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Santa Lucia - traditionens baggrund inden jul i Sverige og i Danmark
Santa Lucia var skytshelgeninde fra Syrakus i Italien under kejser Diokletian. Hun var en meget from kvinde, der ikke ønskede at gifte sig. Hendes forsmåede forlovede angav hende som hævn for at være kristen, og øvrigheden besluttede derfor, at hun som straf skulle anbringes på et bordel. Dette nægtede hun imidlertid at gøre.
Artikel kategori: Nyhedsartikler
Udvalgte artikler
Tyrkisk Hassel
Tyrkisk Hassel (Corylus colurna) er et stort, løvfældende træ med en kegleformet krone. Nødderne er spiselige og smager tilmed meget godt
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Seljepil
Seljepil, Salix caprea ’Kilmarnock’ er et sødt, lille træ med mange anvendelsesmuligheder. Men egentlig ligger der et større bedrag bag. Seljepil er i virkeligheden en lav busk. Når den til forveksling ligner et lille, velformet træ, hænger det sammen med, at busken er podet på en stamme.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser