Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Havedammen » Tekniske installationer til havedammen
Tekniske installationer til havedammen
Tekniske installationer til havedammen

Vandrensningsanlæg, luftpumper og andre tekniske installationer gør det meget lettere at holde vandet i havedammen rent, friskt og iltrigt.

Hvorfor have tekniske installationer i havedammen?

Der findes en række tekniske installationer, f.eks. vandrensningsanlæg, luftpumper og bunddræn, som gør det lettere at holde dammens vand rent, friskt og iltrigt. Du kan godt anlægge en havedam uden nogen form for tekniske installationer, men det betyder, at du får mere arbejde med at vedligeholde den.

Du bør tage stilling til, hvilke tekniske installationer du vil have i dammen, inden du går i gang med at anlægge den. Det er nemlig langt lettere og billigere at etablere installationerne, samtidig med at du anlægger dammen, end hvis du skal gøre det senere.

De tekniske installationerhar den ulempe, at de ikke er særligt kønne at se på. Det gælder derfor om at finde en løsning, hvor du kan skjule teknikken og samtidig kan komme til at tilse og vedligeholde pumper, filtre og lign. på en nem måde. Nogle af installationerne kan du f.eks. grave ned i jorden.

Hvilke tekniske installationer findes der?

Følgende tekniske installationer kan gøre det lettere at holde vandet i dammen rent og friskt:

Vandrensning med mekanisk og biologisk filter

Vandrensning med uv-lys

Rodzoneanlæg

Overfladeskimmer

Luftpumpe

Bunddræn.

Du bør også overveje, om der er brug for at installere el til diverse pumper og belysning i nærheden af dammen. Eller om du vil have en vandhane, så du kan tappe vand i nærheden af dammen.

Hvordan renser du vandet i dammen?

Du kan holde vandet i dammen rent ved at fjerne partikler og alger med et vandrensningsanlæg.

Anlægget består normalt af en pumpe, som leder vandet til anlæggetsfilter, der kan være af forskellig type:

Et mekanisk filter, som sier partikler fra vandet.

Et biologisk filter, som består af bakterier, der nedbryder de forurenende stoffer i vandet.

En kombination af mekaniske og biologiske filtre.

Efter rensningen i anlægget ledes det rensede vand tilbage til dammen, mens partikler og skidt opsamles, så du kan fjerne det.

Vandrensning med uv-lys
Der findes også rensningsanlæg, som renser vandet ved hjælp af ultraviolet lys fra en uv-lampe. Når småalger og bakterier passerer tæt forbi uv-lampen, dør de. Derefter er de lette at fjerne fra vandet med et filter.

Uv-lyset skader ikke det øvrige plante- og dyreliv i dammen, men det er skadeligt for dine øjne, så du bør undgå at se ind i uv-lampen.

Rodzoneanlæg
Vandet fra dammen kan renses i et såkaldt rodzoneanlæg. Et rodzoneanlæg er en slags naturligt biologisk filter, som består af et sumpet område med planter, f.eks. tagrør, som vandet fra dammen langsomt ledes igennem. I rodzoneanlægget bliver vandet renset, ved at bakterier, som lever ved planternes rødder, nedbryder de forurenende stoffer.

Der er altså ikke tale om en teknisk installation, selvom et rodzoneanlæg som regel kræver, at du installerer en pumpe.

Et rodzoneanlæg kræver god plads. Det sumpede område skal mindst udgøre en fjerdedel af dammens areal. Hvis dammen er 10 kvadratmeter, skal rodzoneanlægget altså mindst være 2,5 kvadratmeter. Overfladeskimmer
En overfladeskimmer fjerner blade og andet skidt fra vandoverfladen, så det ikke falder til bunds og går i forrådnelse. Om efteråret er du dog nødt til selv at hjælpe til, hvis der falder mange blade ned i dammen.

Hvordan ilter du vandet i dammen?

Fisk og andre dyr i dammen har brug for ilt. Om sommeren, når det er varmt og stille i vejret, kan der opstå iltmangel, især hvis der er mange alger i vandet.

Derfor er det en god idé at ilte vandet med en luftpumpe. Pumpen kan f.eks. ilte vandet ved at pumpe det op i et springvand. Du kan også få vandet iltet ved at lade det løbe hen over store sten i et lille vandfald eller en bæk, som du har anlagt i tilslutning til dammen.

Pumpen kan med fordel lede luften ned til dammens biologiske filter. Her vil den iltrige luft speede bakteriernes nedbrydning af de forurenende stoffer op, så nedbrydningen sker hurtigt og lugtløst.

Hvordan fjerner du bundslam?

Hvis der ender mange blade, døde alger og lign. i dammen, vil der efterhånden blive opbygget et tykt lag slam på bunden. Når slammet nedbrydes, frigives der næringsstoffer til vandet, som giver grobund for endnu flere alger. Desuden går der meget ilt til nedbrydningsprocessen af de døde blade og alger. Derfor bør du fjerne bundslammet, hvis laget bliver for tykt. Det kan ske med en pumpe med en slange eller en særlig støvsuger til havedamme, som du kan suge slammet op med.

En anden og mindre arbejdskrævende metode er at etablere et bunddræn - en slags afløb i bunden af dammen. Fra bunddrænet ledes vandet og bundslammet over i en sivebrønd. Fra sivebrønden, som er en beholder på mindst 50 liter, siver vandet og slammet langsomt ned i jorden. Kun den tørre del af slammet bliver tilbage, og det kan du let fjerne fra brønden.

Et bunddræn kan også være udstyret med en pumpe og et filter, der renser vandet, når det pumpes igennem filtret og tilbage til dammen.
Udvalgte artikler
Trædesten
Stien og gangen i græsplænen ser bestemt ikke ens ud fra dag til dag. På tørre sommerdage er den fin og tør at gå på, men på regnvejrsdage og ved tøbrud er den mudret og fedtet.
Artikel kategori: Sten og fliser.
Udvalgte artikler
Lavendel
Lavendlen er – og har vel altid været – en af de mest populære haveplanter, der findes. Blomsterne er kønne, duften dejlig, og planten har endda både en betydelig kulturhistorie bag sig og en god portion nytteværdi at byde på.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Zigadenus / Stjernelilje
En anderledes lilje. Små hvide stjerneformede blomster med grøn plet
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Pæregalmyggen
Pæregalmyggen, Contarinia pyrivora, kan være til stor skade i haven. Familien af galmyg rummer flere arter som er velkendte i haven. Mange af arterne er skyld i dannelse af galler på forskellige haveplanter og har således givet navn til familien.
Artikel kategori: Sygdomme og skadedyr