Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
Bekendtgørelse af l...
Efter vinteren
Lidt om beskæring
24 brandgode juleråd
Kompost tips
Undgå sprøjtegift
Havens dyr - Pasning
forskelligt om købe...
2. november 2013
Græskar høstning
Melonagurk
Squash og græskar
Insektinvasion
Vinterklargøring - ...
8. september 2013
Udvalgte artikler
Våradonis
Adonis-slægten (Adonis) rummer 8 arter, der er udbredt i Europa, Nordafrika og Asien. Det er stauder eller énårige urter med en busket vækst.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Naboens træer
Mange nabokonflikter har udspring i uenighed om enkeltstående træer, som står på nabogrunden. Er der store træer i naboens have, som ligger syd eller vest for ens egen grund, føler mange sig generet af skygge, grene, der vokser ind over grunden, eller nedfaldne grene og blade.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Tusindtop
Tusindtop er særdeles robust og kan sagtens tåle kraftig beskæring, så den ikke breder sig til steder, man ikke bryder sig om. Når bladene falder af om efteråret, står grenskudene tilbage med grønlige og rødlige farver
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Havedammen » Tekniske installationer til havedammen
Tekniske installationer til havedammen
Tekniske installationer til havedammen

Vandrensningsanlæg, luftpumper og andre tekniske installationer gør det meget lettere at holde vandet i havedammen rent, friskt og iltrigt.

Hvorfor have tekniske installationer i havedammen?

Der findes en række tekniske installationer, f.eks. vandrensningsanlæg, luftpumper og bunddræn, som gør det lettere at holde dammens vand rent, friskt og iltrigt. Du kan godt anlægge en havedam uden nogen form for tekniske installationer, men det betyder, at du får mere arbejde med at vedligeholde den.

Du bør tage stilling til, hvilke tekniske installationer du vil have i dammen, inden du går i gang med at anlægge den. Det er nemlig langt lettere og billigere at etablere installationerne, samtidig med at du anlægger dammen, end hvis du skal gøre det senere.

De tekniske installationerhar den ulempe, at de ikke er særligt kønne at se på. Det gælder derfor om at finde en løsning, hvor du kan skjule teknikken og samtidig kan komme til at tilse og vedligeholde pumper, filtre og lign. på en nem måde. Nogle af installationerne kan du f.eks. grave ned i jorden.

Hvilke tekniske installationer findes der?

Følgende tekniske installationer kan gøre det lettere at holde vandet i dammen rent og friskt:

Vandrensning med mekanisk og biologisk filter

Vandrensning med uv-lys

Rodzoneanlæg

Overfladeskimmer

Luftpumpe

Bunddræn.

Du bør også overveje, om der er brug for at installere el til diverse pumper og belysning i nærheden af dammen. Eller om du vil have en vandhane, så du kan tappe vand i nærheden af dammen.

Hvordan renser du vandet i dammen?

Du kan holde vandet i dammen rent ved at fjerne partikler og alger med et vandrensningsanlæg.

Anlægget består normalt af en pumpe, som leder vandet til anlæggetsfilter, der kan være af forskellig type:

Et mekanisk filter, som sier partikler fra vandet.

Et biologisk filter, som består af bakterier, der nedbryder de forurenende stoffer i vandet.

En kombination af mekaniske og biologiske filtre.

Efter rensningen i anlægget ledes det rensede vand tilbage til dammen, mens partikler og skidt opsamles, så du kan fjerne det.

Vandrensning med uv-lys
Der findes også rensningsanlæg, som renser vandet ved hjælp af ultraviolet lys fra en uv-lampe. Når småalger og bakterier passerer tæt forbi uv-lampen, dør de. Derefter er de lette at fjerne fra vandet med et filter.

Uv-lyset skader ikke det øvrige plante- og dyreliv i dammen, men det er skadeligt for dine øjne, så du bør undgå at se ind i uv-lampen.

Rodzoneanlæg
Vandet fra dammen kan renses i et såkaldt rodzoneanlæg. Et rodzoneanlæg er en slags naturligt biologisk filter, som består af et sumpet område med planter, f.eks. tagrør, som vandet fra dammen langsomt ledes igennem. I rodzoneanlægget bliver vandet renset, ved at bakterier, som lever ved planternes rødder, nedbryder de forurenende stoffer.

Der er altså ikke tale om en teknisk installation, selvom et rodzoneanlæg som regel kræver, at du installerer en pumpe.

Et rodzoneanlæg kræver god plads. Det sumpede område skal mindst udgøre en fjerdedel af dammens areal. Hvis dammen er 10 kvadratmeter, skal rodzoneanlægget altså mindst være 2,5 kvadratmeter. Overfladeskimmer
En overfladeskimmer fjerner blade og andet skidt fra vandoverfladen, så det ikke falder til bunds og går i forrådnelse. Om efteråret er du dog nødt til selv at hjælpe til, hvis der falder mange blade ned i dammen.

Hvordan ilter du vandet i dammen?

Fisk og andre dyr i dammen har brug for ilt. Om sommeren, når det er varmt og stille i vejret, kan der opstå iltmangel, især hvis der er mange alger i vandet.

Derfor er det en god idé at ilte vandet med en luftpumpe. Pumpen kan f.eks. ilte vandet ved at pumpe det op i et springvand. Du kan også få vandet iltet ved at lade det løbe hen over store sten i et lille vandfald eller en bæk, som du har anlagt i tilslutning til dammen.

Pumpen kan med fordel lede luften ned til dammens biologiske filter. Her vil den iltrige luft speede bakteriernes nedbrydning af de forurenende stoffer op, så nedbrydningen sker hurtigt og lugtløst.

Hvordan fjerner du bundslam?

Hvis der ender mange blade, døde alger og lign. i dammen, vil der efterhånden blive opbygget et tykt lag slam på bunden. Når slammet nedbrydes, frigives der næringsstoffer til vandet, som giver grobund for endnu flere alger. Desuden går der meget ilt til nedbrydningsprocessen af de døde blade og alger. Derfor bør du fjerne bundslammet, hvis laget bliver for tykt. Det kan ske med en pumpe med en slange eller en særlig støvsuger til havedamme, som du kan suge slammet op med.

En anden og mindre arbejdskrævende metode er at etablere et bunddræn - en slags afløb i bunden af dammen. Fra bunddrænet ledes vandet og bundslammet over i en sivebrønd. Fra sivebrønden, som er en beholder på mindst 50 liter, siver vandet og slammet langsomt ned i jorden. Kun den tørre del af slammet bliver tilbage, og det kan du let fjerne fra brønden.

Et bunddræn kan også være udstyret med en pumpe og et filter, der renser vandet, når det pumpes igennem filtret og tilbage til dammen.
Udvalgte artikler
Fløjlsblomst, Tagetes patula.
Fløjlsblomst, Tagetes patula. Der er mange sorter af Tagetes, i forskellige rene farver, blandede farver, høje og lave (10 cm - 80 cm). Tagetes skulle være gode ved siden af Gulerod i køkkenhaven for at "skræmme" gulerodsfluen væk.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Slyngplanter
Uanset hvor stor eller lille din have er kan du altid finde plads til én eller flere slyngplanter. Disse skaber en hyggelig og frodig stemning, og kan plantes op af mure, træstammer og plankeværk. Alle Klematis er slyngende og har derfor behov for noget at gro op af.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Sibirisk Lærk
Ligesom den Europæiske Lærk er Sibirisk Lærk et hurtigtvoksende træ, der fælder nålene om vinteren.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Brændenældesuppe,
Vidste du, at brændenælderne kan spises? Jamen, de stikker og brænder jo! Hvad med tungen?
Artikel kategori: Nyttig viden
Udvalgte artikler
FUGLE felthåndbogen
Straks jeg var kommet i gang med bogen, måtte jeg pludselig indse at bogen er en utrolig flot bog med en masse interessante oplysninger og en bog der beskriver de forskellige fugle på en god måde.
Artikel kategori: Boganmeldelser
Udvalgte artikler
Santa Lucia - traditionens baggrund inden jul i Sverige og i Danmark
Santa Lucia var skytshelgeninde fra Syrakus i Italien under kejser Diokletian. Hun var en meget from kvinde, der ikke ønskede at gifte sig. Hendes forsmåede forlovede angav hende som hævn for at være kristen, og øvrigheden besluttede derfor, at hun som straf skulle anbringes på et bordel. Dette nægtede hun imidlertid at gøre.
Artikel kategori: Nyhedsartikler
Udvalgte artikler
Kinesisk Ene
Kinesisk Ene trives godt i almindelig mager havejord, men bedst i sandblandet jord. Den tåler en del tørke.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser