Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Havedammen » Formstøbt bassin
Formstøbt bassin
Formstøbt bassin

Hvis du vælger et formstøbt bassin, har producenten tilpasset form og facon, så visse af de foreskrevne råd overholdes. Dog har de fleste af disse bassiner ofte mangel på dybde. Det betyder at der gør må gøres tiltag for at sikre f.eks. fisk mod frosten.

Montering af formstøbt bassin

Når du har valgt et formstøbt bassin, skal du grave et hul, der passer til – men i en overstørrelse, så bassinet kan lejres i ca. 10 cm stabilgrus eller sand. Faconen på hullet kan du måle af efter bassinet, når det står ovenpå jorden og de varierende højder til bunden, kan afmåles med træpinde.

Bassinet monteres i hullet – sørg for, at det ligger i vater – og fyld derefter 10 cm vand i bassinet. Nu skal det grus eller sand, som bassinet er lejret i, vandes ned – stille og roligt. Samtidig fyldes der efterhånden mere og mere vand i bassinet for at give den tyngde der gør, at bassinet ikke "sejler" ovenpå.

Pumpe

Stillestående vand rådner og giver en dårlig biologisk balance i bassinet. Ved hjælp af en pumpe bør al vandet filtreres mindst én gang i løbet af et par timer. Der findes mange modeller på markedet og man må evt. drøfte sit valg med en specialforhandler. Der skal nemlig også tages højde for pumpens størrelse, hvis du samtidig ønsker springvand, figurer med vand, lys, luftpumper, biologiske filtre og lignende, der vil kræve mere kraft. Yderligere skal man være opmærksom på at dimensionere sin pumpe, så der kompenseres for tryktab i slanger og fittings. Men spørg dig frem.

Vedligeholdelse

Et nyetableret bassin har ingen bakteriekultur – og det skal det have. Såfremt der ikke er en passende bakterieflora i vandet, vil det organiske affald fra fisk og planter ikke blive omdannet og der vil ske ophobning af stoffer, til skade for den biologiske balance og fisk risikerer at dø og planter gå ud. Der fås midler til opstart af bassiner.

Ved udplantning skal der gødes og som for vores stueplanter, skal der også ske en løbende tilsætning af flydende mikronæring til bassinets beplantning.

Vandets pH-værdi (surhedsgrad) – skal ligge et sted mellem 6 (der er det ideelle for planter) og 7 (der er ideelt for fisk). Midler, der justerer vandets surhedsgrad, fås logså i handelen.

Omdannelsesprocessen i vandet fordrer ilt og vandets evne til at binde ilt falder, når temperaturen stiger. Et godt råd er derfor, at have en luftpumpe i drift fra forår til efterår. Herudover findes der mange pumper og filtre til havebassinet. Det mekaniske, der alene har til formål at undgå, at pumpe og dyse tilstoppes. Det biologiske, hvor bakteriefloraen opretholdes og omdanner affaldsstoffer til næring for planterne. Det kemiske, hvor igennem vandets sammensætning ændres. Det tekniske, hvor alger og kalk bekæmpes med bl.a. ultraviolet lys – samt filtre, der kombinerer flere af de nævnte funktioner.

Placering af pumper og filtre

Der skal være plads til teknikken. Visse filtre kan let placeres i bassinet men vil jo optage plads og kræve ilt for at kunne fungere. Derfor placeres det teknisk grej ofte udenfor, men da det ikke ligefrem pynter, vil man gerne have det skjult. Der kan indrettes et rum – f.eks. en tørbrønd - lige ved siden af bassinet hvor installationerne kan placeres ligesom flere af filtrene er beregnet til nedgravning.

Planter og fisk

Nu kan der sættes planter – men husk: Det skal IKKE være almindelig havejord du benytter. Den vil alene forurene vandet og forårsage alger. Derimod skal du anvende den særlige jord til vandplanter, som fås i næsten alle havecentre.

Fisk skal udsættes varsomt i det nye miljø og især beskyttes mod klorindhold i vandet, der ellers vil ødelægge deres slimhinder. Herudover er det væsentligt, at antallet af fisk (max. 1 cm fisk for hver 10 l vand) og planter er afpasset i forhold til bassinstørrelsen på en sådan måde, at planterne kan nå at optage de næringsstoffer, der er i vandet

Og nu til den første af de vanskeligste opgaver: Der skal vælges og vrages i det store udvalg af planter! Lige fra de smukke flydeplanter, nøkkeroser og åkander over sumpplanter til de nyttige, vandrensende undervandsplanter. Ligesom med pumpen er det godt at spørge sig frem hos en fagmand.

Den næste "besværlighed" dukker op, når man skal begrænse sig i udvalget af fisk, hvor der bl.a. findes: De smukke og farvestrålende Koi’er (Karper), slørhaler, guldfisk, suder og i et væld af afarter indenfor de enkelte grupper. Er myg et problem i haven, kan Guldemden - der dog er en stimefisk - vælges. Selv en mindre flok vil kunne holde bestanden af myggelarver i bassinet nede.

Fisk skal fodres og plejes mod sygdomme – og hertil fås naturligvis de nødvendige varer hos forhandleren. Men fisk kan jo i sig selv være foder – ikke mindst for fiskehejren. Som sikring mod at dine fine koi’er ender i fiskehejrens vom, kan du anskaffe et net, til at sætte over bassinet. Eller måske vil en større plastikfisk, forankret til bassinet være nok til at skræmme fisketyven bort. Opsættelsen af en hejre i plast, der til forveksling ligner en artsfælle, kan også få den territoriale udfordrer til at forsvinde.

Overvintring

Nettet, der forhindrer hejren i at tage for sig af fiskeretterne, kan også benyttes som bladfang om efteråret. Kommer de visne blade i bassinet, starter forrådnelsesprocessen og balancen i vandet ødelægges – med risiko for algedannelse til følge. Efter løvfald kan nettet fjernes og bassinet renses – evt. ved støvsugning.

En tredjedel af vandet bør udskiftes og endelig må man sørge for, at der holdes en våge åben, der tillader ilt at komme ned og affaldsgasser at komme ud.
Udvalgte artikler
Ø-mærket
Den økologiske statsgaranti (det røde Ø) er en succes. Stort set alle slags fødevarer findes i en økologisk version. (oktober 2008)
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Lungeurt
Lungeurt, Pulmonaria, er en rigtig skovbundsplante. Der findes omkring en halv snes arter. En enkelt vokser vildt i danske skove, mens de øvrige hører naturligt hjemme rundt om i Europas skovområder. Mange af arterne har fundet vej til haverne takket være deres kønne, blå blomster, deres blomstringsvillighed og deres smukke løv.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Ædelgran
Ædelgran kendes let fra den almindeli­ge gran (Picea) ved til forskel fra denne ikke at efterlade et fremsprin­gende bladar (bladpude), når nålene falder af. Veddet har ofte en lysebrun kerne uden harpiksgange. Grenene sidder i klart adskilte etager vandret ud fra stammen.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Enårig Brudeslør
Sød og spæd sommerblomst. Planten breder sig med små blade på tynde stilke, hvilket gør den meget yndefuld at se på. De hvide blomster er små og passer fint i bed eller potte. Kan også plukkes og bruges i sommerbuketter.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser