Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Alt om Haven » Vejsalt er gift for planterne
Vejsalt er gift for planterne
Vejsalt er gift for planterne

Vejsalt er gift for planterne. Hække, vejtræer og planter langs vejene lider under de store mængder salt, der er blevet spredt i denne vinter.

I løbet af vinteren 2009-2010 er der spredt ekstra meget salt som en "naturlig" følge af den lange periode med frost, sne og is. Siden 1996 er der ikke blevet spredt så meget salt på de danske veje. Ifølge Vejdirektoratet er der spredt 63.000 tons vejsalt på statsvejene, og rundt regnet det firedobbelte på de kommunale veje. Det er betydeligt mere end forbruget af vejsalt på en normal vinter.

Vejsaltet ændrer miljøet for planterne, så planterne lider, da vejsaltet trækker vand og af planter og træer, hvorved planternes adgang vand og luft begrænses.

Planterne går altså et hårdt forår i møde. Et typisk tegn på saltskader ses, når planteskuddene fra sidste visner. Brunde bladrande tyder også på, at der er for meget salt i jorden.

Typiske tegn på saltskader

Løvtræer:

Langsommmere vækst
"Tynd" krone
Skud fra sidste år visner ude fra spidsen
Træet springer senere ud - helt op til en måned senere
Tørre bladrande som bliver brune og krøllet
Færre og mindre blade i mange tilfælde
Tidligere løvfald end normalt

Nåletræer:

Saltet svider gamle nåle, så de bliver gule og senere brune eller rødbrune
Senere udspring
Nåletab tidligere end normalt
Unge nåle kan misfarves

Generelt lider stedsegrønne træer og buske mere end løvfældende træer.

Stofskiftet spoleres af vejsalte i store mængder

Stofskiftet spoleres af store mængder vejsalte og næringssalte fortrænges.

Kloriden i saltet er giftig. Det ødelægger planternes stofskifte. Klorid er et mikronæringsstof, der bevæges rundt med saltstrømmen fra rødder til krone, hvor der sker en ophobning. Høje koncentrationer udtørrer planternes celler, som derved går til.

Natrium er knap så skadeligt, men det kan fortrænge andre næringsstoffer og give forskydninger i jordens surhedsgrad. Ligeledes kan natrium være med til, at skade jordstrukturen, så planterne får ringere vækstforhold.

Meget salt i jorden medfører, at der er mindre vand til rådighed til planterne. Vandet bevæger sig fra rødderne over i omgivelserne. Planterne udsættes for en udtørring, der især om sommeren nemt forveksles med almindelige tørkeskader.

Salt er en stressfaktor langs gader og veje. Det hæmmer væksten og kan betyde unaturlig stor plantedød.
Salt sommer og vinter

Saltkoncentrationen i jorden varierer hen over vinter og sommer. Høj koncentration forekommer om vinteren som følge af saltning. I løbet af foråret falder saltkoncentrationen på grund af regn og udvaskning. Vinterens salte mærkes igen om sommeren, hvor salkoncentrationen stiger som følge af vandfordampning. Saltkoncentrationen falder igen om efteråret med årstidens regn.

Skal havejeren være bekymret?

Haveejerne i villakvartererne behøver almindeligvis ikke at bekymre sig, da det er meget begrænsede mængder vejsalt der ender i haverne. Meget trafik kombineret med vind spreder saltet. Trafikmængden i villakvarteret er normalt meget begrænset, ligeledes er den kommunale indsats normalt størst på de mere trafikerede veje. Kantstene forhindrer også smeltevand med stor mængder salt i at løbe ind i haverne.

Strøer haveejeren meget salt på fortorvet, vil det i mange tilfælde kunne skade hække og buske langs fortorvet, da meget af smeltevandet løber ind i haverne. Skaden vil her begrænse sig til områder langs fortorvet.

Kilde:

Planter og vejsalt
FSL og Vejdirektoratet september 2001
ISBN: 87-7903-119-6
Udvalgte artikler
Gul Thuja
Der er delte meninger om gule nåletræer. Nogle mener, de ser sygelig ud, mens andre synes, de gule former netop egner sig til at skabe farvekontrast til forskellige grønne toner.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Roser og andre prydplanter
Havens prydplanter skal passes med omhu og omtanke. De skal have den vokseplads, der passer til deres forskellige vækstkrav og derefter den pleje der sikrer, at de altid er frodige og fri for sygdomme og skadedyr.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Gul Thuja
Der er delte meninger om gule nåletræer. Nogle mener, de ser sygelig ud, mens andre synes, de gule former netop egner sig til at skabe farvekontrast til forskellige grønne toner.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Naboens træer
Mange nabokonflikter har udspring i uenighed om enkeltstående træer, som står på nabogrunden. Er der store træer i naboens have, som ligger syd eller vest for ens egen grund, føler mange sig generet af skygge, grene, der vokser ind over grunden, eller nedfaldne grene og blade.
Artikel kategori: Alt om Haven