Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Alt om Haven » Ukrudtsråd
Ukrudtsråd
Råd mod ukrudt

Sådan fjerner du ukrudt uden gift

Fjern ukrudtet med et hakkejern, skuffejern eller lugejern. Jo tidligere det fjernes - jo nemmere

Undgå at ukrudtet bliver så stort, at det når at kaste frø

Fjern mos i græsplænen ved at rive den igennem i det tidlige forår og så græsfrø på bare områder. Klip ikke plænen kortere end 4 cm

Mælkebøtter fjernes fra græsplænen med et mælkebøttejern (tidseljern), hvis der bliver for mange

Rod-ukrudt som f.eks. skvalderkål skal graves helt op, dækkes med sort plastic hele sommeren eller slås hyppigt med plæneklipperen for at forsvinde. Tidsler kan ikke graves op, men alligevel udryddes på 1-2 år ved at hakke dem af til Sankt Hans og herefter jævnligt resten af sommeren

Husk at noget ukrudt kan være med til at forskønne haven fx tusindfryd i græsplænen.

Sådan dækker du jorden

Du kan forhindre lys i at komme ned til ukrudtet ved at dække jordbunden.

Bunddækkende planter kan holde nyt ukrudt væk, men kan ikke fjerne det eksisterende. Brug derfor hakkejern og lugning i det tidlige forår

Plant herefter bundplanter ret tæt, dvs. mindst 6 planter pr. kvadratmeter. Så dækker det godt allerede året efter

Til tørre solrige steder: Kattefod, japansk malurt (dværgbynke), guldpotentil, stenurt (alle typer), timian, sten-ærenpris, torskemund

Til sol-halvskygge: Indisk jordbær, tæppepileurt, pengebladet fredløs, blodrød storkenæb

Til halvskygge-skygge: Hasselurt, bispehue, skovmærke, guldjordbær, skumblomst, martsviol, alm. og blå lungeurt, løvefod

Vedagtige bundplanter: Liden singrøn, vedbend. De må kun plantes sammen med buske og træer, som er i god vækst

Mellem fliser og sten: husløg, sylfirling og alm. trædepude (2 sidstnævnte tåler at blive trådt på)

Dæk jorden med træflis, halm eller afklip i et lag på 10-15 cm. Dog ikke velegnet mellem grøntsager.

Sådan styrker du planternes konkurrenceevne

Spred kompost forår og efterår. Gerne før den er helt omsat, så virker det mest jordforbedrende og styrker dermed planterne. Det giver også en god næring til nyttige jordbundsdyr

Giv græsplænen kalk, hvis jordbunden er sur.

Sådan fjerner du ukrudtet på store flisearealer og gårdspladsen

Ukrudtet fjernes jævnligt med en ukrudtsbrænder eller en ukrudtsdamper. Husk kun at svitse ukrudtet - det skal ikke brændes væk

Når ukrudtet er fjernet, fejes fliserne en gang om ugen med en stiv kost

Grusarealer rives jævnligt, men ikke dybere end max to centimeter.

Sådan bekæmper du bjørneklo

En kæmpe-bjørneklo producerer op til 50.000 frø.

Sørg altid for at planten ikke får lov til at sætte frø

Grav bjørnekloen op eller skær roden over med en spade cirka tre centimeter under jordoverfladen i april måned

Bjørnekloen kan også slås ihjel ved at hugge den over ved jordoverfladen og drysse lidt salt i "såret"

Pas på at du ikke får dens saft på huden, da saften kan medfører meget smertefulde forbrændinger i sollys.

Hvis du bruger pesticider

Vælger du at bruge pesticider til at bekæmpe de uønskede planter, kan du følge Miljøstyrelsens råd:

Læs etiketten før brug - der er mange gavnlige informationer om, hvordan midlet skal bruges, og i hvilke mængder, hvordan midlet eventuelt kan skade og hvilke forholdsregler man bør tage ved brug af midlet. Husk: Midlet er kun godkendt til den brug og i de mængder, der står på etiketten

Det er ofte meget små mængder, der skal bruges, så pas på med at overdosere.

Opbevar ALTID sprøjtemidler utilgængeligt for børn

Vask hænder efter brug

Vær opmærksom på, hvordan emballagen skal bortskaffes. Ikke alt må smides i skraldespanden, men det står på etiketten

Hvis du har en rest tilbage af et middel, må du under ingen omstændigheder hælde det over i en anden flaske/beholder

Køb så vidt muligt "Klar til brug" midler, som allerede er opblandet. Derved undgår du at skulle håndtere stærke, ufortyndede produkter.
Udvalgte artikler
Almin. hestekastanie

Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Sådan planter du
Inden du går i gang med at grave skal du lige have styr på om planten overhovedet vil trives på det sted du har valgt. Der er stor forskel på hvilke forhold forskellige planter kræver, og du opnår det bedste resultat, hvis du overholder nogle helt simple regler.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Alpe-Mandstro
Plantens dekorative opbygning fremhæves af de sirlige svøbblades filigran omkring blomsterhovedet. Det kan sammenlignes med et overdådigt sølvsmedearbejde i lyst rosalilla-violet.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Jødekirsebær / Japansk Lygte
Navnet Japansk Lygte hentyder til plantens lygteformede frugtstand, hvilket er rammende.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser