Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
Bekendtgørelse af l...
Efter vinteren
Lidt om beskæring
24 brandgode juleråd
Kompost tips
Undgå sprøjtegift
Havens dyr - Pasning
forskelligt om købe...
2. november 2013
Græskar høstning
Melonagurk
Squash og græskar
Insektinvasion
Vinterklargøring - ...
8. september 2013
Udvalgte artikler
Blåkvast
En lav og og rigtblomstrende sommerblomst fra Mexico. Blåkvast udvikler smukke mørkeblå blomster, der sidder samlet i tætte blomsterstande.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Oldenborre
Sct. Hans-Oldenborre og Gåsebille. Larverne af de sidstnævnte lever i haverne mest af græsrødder. I det følgende beskrives den Almindelige Oldenborre.
Artikel kategori: Sygdomme og skadedyr
Udvalgte artikler
Hvad er NLP?
NLP er nok den hurtigst voksende terapiform der nogensinde er set herhjemme. NLP, der står for Neuro Lingvistisk Programmering, betyder at nervesystemet har et sprog i form af indre følelser, lyde, ord og billeder, som det bearbejder alle oplevelser med.
Artikel kategori: Nyhedsartikler
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Alt om Haven » Prydbuske og træer
Prydbuske og træer
Prydbuske og træer

Prydbuske og -træer er nemme at dyrke i haven og giver mange års fornøjelse. Dertil kommer, at de sammen med de stedsegrønne planter danner grundstrukturen i haven, hvor de øvrige planter virkelig kommer til deres ret. Forår og efterår er særligt velegnede til at plante prydbuske og -træer i. På det tidspunkt af året hviler planterne, og en flytning vil ikke skade dem. Der må aldrig plantes i perioder med frost. Der er ikke adgang til vand i frostvejr, og den kolde luft kan få rødderne til at tørre ud og/eller forårsage frostskader på planterne.

Plantning

Anbring planterne i en spand vand, før de plantes. Mens prydtræet eller busken suger vand, kan man grave et plantehul, der er stort nok. Jorden i bunden af plantehullet bør løsnes godt. Dermed får rødderne nemmere ved at optage vand og næringsstoffer. Anbring planten i plantehullet, så rodhalsen er under jordens overflade. Rodhalsen er en lille fortykkelse, hvis farve adskiller sig lidt fra træets eller buskens stamme. Vand rigeligt, når plantehullet er halv fyldt. Fyld så resten af hullet med jord, træd den fast og vand igen. Husk fortsat at vande busken eller træet efter plantning.

Jute og krukker

Tag den pottedyrkede plante forsigtigt ud af potten. Når rodklumpen er indpakket i net eller jute, skal dette løsnes eller skæres bort. Dette skal ske, når planten er sat i plantehullet, eftersom jorden fra rodklumpen bidrager til at fylde plantehullet op. Prøv altid at bevare rodklumpen så intakt som muligt. Rodklumpen består af meget fine rødder, også kaldet hårrødder, der er uundværlige for optagelsen af vand og næringsstoffer. Pottedyrkede træer eller buske kan også plantes om sommeren. Eftersom planterne har blade på det tidspunkt af året, bør de passes med ekstra omhu - så vand rigeligt i flere uger efter plantning.

Pleje

Buske og træer kræver kun lidt pleje. Om foråret er det en god ide at tilføre kompost, evt. blandet med organisk eller kemisk gødning. Gødningen arbejdes let ned i jorden, så rødderne ikke tager skade. Den kan også lægges på overfladen. Fjern altid de afblomstrede blomster på rododendronerne. Dette skal gøre forsigtigt, da de nye skud sidder meget tæt på de afblomstrede blomster. Det er bedst at luge med hånden, men et hakkejern kan også bruges. Rodskud fra rodstokken på podede træer, f.eks. opstammet hibiscus, bør fjernes. På brogede buske anbefales det at fjerne grene med grønne blade. I begge tilfælde vil den uønskede vækst ellers ende med at overtage hele busken.

Hvis planten skal flyttes

I mange haver er der træer, som er blevet for store til det sted, hvor de blev plantet. At skære dem af ved jorden er en meget drastisk foranstaltning. En anden mulighed er at flytte dem. Dette kan ske enten om foråret eller om efteråret. Bind plantens grene op, så du nemt kan komme til rødderne. Tegn en stor cirkel omkring træet med en skarp spade. Tegn så endnu en cirkel, lidt større, uden om den første cirkel. Jorden mellem de to cirkler skal fjernes i mindst 50 cm dybde. Nu kan siderødderne klippes over. Derefter kan de nederste rødder fjernes, når du arbejder dig ind fra denne fure. Prøv at bevare så meget jord mellem rødderne som muligt for ikke at beskadige hårrødderne. Når træet er klart til flytning, pakkes jute eller plast omkring rodklumpen for at holde på den og jorden. Grav et stort plantehul, ca. 30 cm bredere end rodklumpen. Løsn jorden godt i bunden og anbring træet i hullet. Fyld plantehullet med jord og træd det godt fast. Høje træer virker som vindfang og skal derfor fastgøres med stokke og/eller reb. Rødderne på ældre træer eller buske skæres over ca. 1 måned, før de skal flyttes. Dermed tilskyndes planten til at danne nye rødder, der vil hjælpe den med bedre at slå rod på sit nye sted.
Udvalgte artikler
Rosenkrave
Dekorativ plante i bede og meget anvendelig som snitblomst. Den blomstrer i en lang periode og holder sig også længe i vasen. Blomstrer året efter såning.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Økologisk køkkenhave
Økologiske grøntsager dyrkes uden brug af kunstgødning og sprøjtegifte. Det kan lade sig gøre med godt udbytte, når man forstår de naturlige processer, der skal udnyttes, for at få det optimale udbytte af anstrengelserne i køkkenhaven.
Artikel kategori: Køkkenhaven
Udvalgte artikler
Rhododendron/surbundsbedet.
Rhododendron og andre som vi betegner surbundsplanter kræver et specielt bed. De får nemlig ikke de rette udviklingsbetingelser i vor almindelige havejord, fordi den naturlige sammensætning gør det umuligt for surbundsplanterne at optage næringsstofferne.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Santa Lucia - traditionens baggrund inden jul i Sverige og i Danmark
Santa Lucia var skytshelgeninde fra Syrakus i Italien under kejser Diokletian. Hun var en meget from kvinde, der ikke ønskede at gifte sig. Hendes forsmåede forlovede angav hende som hævn for at være kristen, og øvrigheden besluttede derfor, at hun som straf skulle anbringes på et bordel. Dette nægtede hun imidlertid at gøre.
Artikel kategori: Nyhedsartikler
Udvalgte artikler
Lilje
Liljehybrider tilhørende de orientalske grupper vil normalt kunne vokse under nedennævnte betingelser:
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Blodhassel
En større busk eller lille løvfældende træ ind til 10 m høj med mørke purpurrøde blade. Har velsmagende frugter i rørformet hase med uregelmæssigt fliget munding.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Jordsorter
Jorden er grundlaget for planternes vækst. Især jordsorten, strukturen og gødningen spiller en rolle. Jordsorten er afgørende for plantevalget. Selvom de fleste planter kan vokse overalt, passer de bedre til én jordsort end en anden
Artikel kategori: Alt om Haven