Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Alt om Haven » Nyttedyr
Nyttedyr
Nyttedyr er gode at have i haven, da de hjælper dig med at bekæmpe de skadedyr, som æder af dine planter. En varieret og ikke alt for ryddelig have tiltrækker mange nyttedyr.

Hvad er nyttedyr?

Der lever mange forskellige dyr i haver. Nogen af dem er skadedyr, fordi de æder havens planter eller på anden måde er generende. Mens andre er nyttedyr, fordi de lever af havens skadedyr.
Andre dyr f.eks. bier er nyttige, fordi de bestøver frugttræer og blomster, og andre igen er som regnormene nyttige, fordi de nedbryder haveaffaldet og forbedrer jorden.
Men det er ikke altid muligt entydigt at sige, om et dyr er nyttigt eller skadeligt. Fugle er jo til skade, når de æder frugt og bær i haven, mens de er nyttedyr, når de fodrer deres unger med en masse larver og andre skadelige insekter.

Hvilke nyttedyr er gode at have i haven?

I de danske haver er følgende nyttedyr almindelige:
Svirrefluer - ligner som voksne små, spinkle hvepse. De voksne svirrefluer lever af honningdug fra bladlus og pollen, mens laverne lever af bladlus.
Snyltehvepse - larverne lever af bladlus, mens de voksne lever af nektar fra bl.a. skærmplanter.
Mariehøns og deres larver - lever hovedsaglig af bladlus. Nogle tager også spindemider og meldug (en svampesygdom).
Hvepse - lever både af insekter og nektar.
Jagtedderkop - fanger både kravlende og flyvende insekter i deres spind.
Løbebiller - er rovdyr, som tager snegle, larver og pupper.
Guldøje - lever af honningdug fra bladlus og små insekter.
Fugle - mange fugle fodrer deres unger med snegle, bladlus og larver. De voksne fugle spiser bl.a. frø og bær.
Skrubtudser - lever af insekter, bænkebidere, orme og edderkopper.
Spidsmus - lever af insekter, bænkebidere, orme og edderkopper.
Pindsvin - lever af snegle, orme, insekter og især biller.

Andre nyttige dyr i haven er:

Bier - som er værdifulde bestøvere.
Regnorme - som bidrager til at forbedre jorden og omsætte havens planteaffald.

Hvordan tiltrækker du nyttedyr til haven?

Hvis du gerne vil tiltrække nyttedyr til din have, gælder det om at indrette haven, så der er de rette levesteder til nyttedyrene. Det er forskelligt, hvilke krav de forskellige nyttedyr stiller til deres omgivelser. Nyttedyrenes krav til levestedet kan desuden ændrer sig gennem deres forskellige livsfaser. F.eks. er det ofte de unge insektlarver, som grådigt tager for sig af skadedyr, mens de voksne insekter lever af pollen og nektar.

Undgå for kraftig oprydning

Nyttedyr trives bedst i områder af haven, som får lov at være i fred. Hvis du vil tiltrække nyttedyr, bør du derfor "frede" dele af haven, hvor du:
Ikke graver i eller kultiverer jorden
Ikke luger for ihærdigt
kke rydder for meget op
Ikke lader jorden være helt bar
Årsagen er, at mange nyttedyr overlever i det visne løv og plantedele, som får lov at ligge i bedene vinteren over. Også om foråret er det vigtigt, at der er planter eller jorddække, så nyttige insekter som f.eks. løbebiller har skjulesteder.

Undgå sprøjtemidler

Sprøjtemidler mod skadedyr slår desværre også mange nyttedyr ihjel. Når du sprøjter med gift, risikere du derfor at gøre din have mere sårbar overfor nye angreb af skadedyr.
Hvis du undgår at sprøjte, kan der med tiden udvikle sig en god økologisk balance mellem skadedyr og nyttedyr i haven, og så bliver skadedyrene sjældent det store problem.

Et vildt hjørne

Mange nyttedyr sætter pris på, at der er et lidt vildt hjørne i haven. I det vilde hjørne, må der meget gerne være:
En kvasbunke
En bunke sten
Lidt grenstumper
En bunke visne blade
En gammel mørnet træstub
Ukrudtsplanter, som f.eks. brændenælder og tidsler.

Det er også fint med et fugtigt og skyggefuldt sted, hvor nyttedyrene kan søge ly i sommertørken.

Pindsvin i haven

Pindsvin er hyggelige gæster i haven, og de er også nyttige, fordi de æder æg og unger fra den berygtede dræbersnegl. Du kan gøre din have mere attraktiv for pindsvin ved at sørge for, at der er et roligt hjørne i haven med en bunke grene og kviste. Dem kan pindsvinet bruge, både når det bygger vinterhi, og når det bygger rede i sensommeren, hvor pindsvinet får unger.

Fugle i haven

Du kan tiltrække fugle til din have ved at sørge for, at de har gode muligheder for at bygge rede. Du kan f.eks. sørge for, at der er kviste og grene og gode redesteder i form af buskadser, hække, kvasbunker og gerne store, hule træer, hvor fuglene kan placere reden. Men da hule træer er en mangelvare i danske haver, et det også en god idé at sætte fuglekasser op til bl.a. musvitter og blåmejse, som gerne vil yngle i der.

Sørg også for, at der er bærbuske og blomsterplanter, som sætter frø. Mange voksne fugle lever nemlig af frø og bær, mens de fodrer deres unger med insekter.

Vand i haven

Vand i haven i form af en havedam eller et fuglebad tiltrækker mange fugle og nyttige insekter til haven. Med en havedam kan du også tiltrække skrubtudser, som spiser snegle, og guldsmede, som tager mange myggelarver.

Hvilke planter tiltrækker nyttige insekter?

Hvis du vil tiltrække mange nyttedyr, gælder det også om at skabe en varieret have med mange forskellige slags planter. Mange af de nyttige insekter, hvis larver lever af skadedyrene, har nemlig som voksne brug for pollen og nektar fra planter.

Det er forskelligt, hvilke planter de forskellige nytteinsekter foretrækker, så det gælder om at plante mange forskellige blomsterplanter i haven. Det er også meget vigtigt, at plante blomster, som blomstrer om foråret, hvor fødeudbuddet ikke er så stort.

Gode insektplanter er bl.a.:

anisisop
blåkant
brændenælder
dild
honningurt
kællingetand
løg
merian
morgenfrue
mynte
oregano
persille
purpursolhat
stolt kavaler.
tagetes
timian
vorterod

Det er en god idé at plante disse planter i nærheden af de prydplanter og afgrøder, der ofte bliver angrebet af bladlus, f.eks. roser, kål, salat, frugttræer m.fl.
Udvalgte artikler
Træer og buske
Mange af havens buske blomstrer i juni. Det gælder stjernetop, dronningebusken, syrenerne samt nogle af de buske, som har de stærkeste dufte, nemlig jasminerne. Nærmere betegnet de uægte jasminer med det botaniske navn Philadelphus. Der er buske som bliver 1,5 meter høje,
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Sidste nyt
På denne side kan du læse om væsentlige ændringer, ud over hvad der står her vil der hele tiden komme nye sider på Havesiden www.kan-lir.dk
Artikel kategori: Information
Udvalgte artikler
Kakaoflis / kakaoskaller
biologiske kakao-skaller består af de lette sprøde skaller fra kakaobønner, der her i Danmark er brugt til fremstilling af chokolade.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Prydhaven

Artikel kategori: Spørgsmål og svar