Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Alt om Haven » Kompostråd
Kompostråd
Valg af beholder

Når du køber en kompostbeholder, er det en god idé, at vælge efter husstandsstørrelse og kompostform. Jo flere personer i husstanden - desto større skal beholderen være.

Køb en Svanemærket kompostbeholder.

Beholderen skal være lavet af et hårdt materiale. Undgå PVC-plast.

Der skal være huller i bunden, så luft kan komme ind, og væske løbe ud.

Låget skal kunne betjenes med én hånd og må ikke kunne blæse af!

Hvis du kun komposterer haveaffald, kan du selv bygge en kompostbeholder.

Den skal kunne rumme mindst en kubikmeter. Brug ikke trykimprægneret træ. En simpel kompostbunke på jorden er også velegnet

Den Økologiske Have ved Odder afprøver løbende forskellige kompostbeholdere. Beholderne kan ses i haven eller på deres hjemmeside, og en rapport kan købes

Bekæmp de dræbersnegle som måtte komme.

Kom godt i gang

Det grønne køkkenaffald er velegnet til kompost og kan derfor med fordel sorteres fra det øvrige husholdningsaffald. Brug evt. en spand, som tømmes én gang dagligt.

Stil kompostbeholderen, så den har halvskygge og læ. Dæk med plast i regnfulde perioder, hvis beholderen eller bunken er åben.

Har man for meget haveaffald, kan man lave en ekstra kompostbunke direkte på jorden. Rent haveaffald behøver ikke en lukket beholder.

Kompost-orme fremmer, at komposten omsættes. Eisenia fetida (brandorm/møgorm) eller Eisenia andrei er velegnede. De kan købes på planteskoler og i havecentre. Den Økologiske Have sender portioner til hele landet. Bestil helst i forvejen, hvis du selv henter det.

Ikke for tør og ikke for våd

En kompost, der kun får affald fra køkkenet, bliver let for våd. Omsætningen stopper, og komposten kommer til at lugte. Lidt flis, findelt haveaffald, tør halm eller savsmuld kan blandes i, når køkkenspanden tømmes. Nogle anbefaler, at bruge aviser revet i strimler. Andre mener, at tryksværten indeholder miljøfremmede og sundhedsskadelige stoffer. IMS har ikke kunnet finde dokumentation hverken for det ene eller andet og anbefaler derfor, at man undlader at bruge avispapir i komposten.

En kompostbunke må ikke være hverken for fast eller for løs. Er den for fast, sker det samme, som hvis den er for fugtig: At der ikke er ilt nok. Er den for løs, skal den presses sammen - ellers vil komposten ikke blive omsat, da materialet bliver for tørt.

Hvad kan komposteres?

Alt vegetabilsk køkkenaffald: Skræller, rå grøntsagsrester, kaffegrums og teblade (inkl. filter), køkkenrulle, afskårne blomster, potteplanter, gødning og strøelse fra kæledyr (dog ikke kattegrus).

Det meste haveaffald kan komposteres: Ukrudt uden frø, blomstertoppe, hækafklip, kviste og smågrene, blade, nedfaldsfrugt, græs. Store grene klippes ned til 5-10 cm længde.

Hvad kan ikke komposteres?

Papir med tryksværte, trykimprægneret træ, aske fra brændeovn eller grill pga. for højt indhold af tungmetaller.

Kogte grøntsager, sovs, rester af kød, fisk og pålæg, samt brød- og kagerester, da det tiltrækker fluer og rotter.

Engangsbleer pga. smitterisiko og fluer.

Ikke-økologiske bananer og citrus-frugter er oftest overfladebehandlede med mughæmmende midler. Disse midler kan hæmme, at affaldet omsættes til kompost.

Brug komposten i haven

Forår: Den fuldt omsatte kompost bruges som næringstilskud og jordforbedringsmiddel til køkkenhave eller blomsterbede før man sår.

Sommer: Jorden kan tilføres fuldt eller delvist omsat kompost. Komposten spredes oven på jorden mellem planterne og beskytter mod, at jorden udtørres, og holder ukrudt nede.

Efterår: Brug den delvist omsatte kompost som jorddække. Komposten spredes oven på jorden.

Lavet med tilladelse fra Forbrugerkemi
Udvalgte artikler
Blodhassel
En større busk eller lille løvfældende træ ind til 10 m høj med mørke purpurrøde blade. Har velsmagende frugter i rørformet hase med uregelmæssigt fliget munding.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Sensommerblomst
I slutningen af plantesæsonen i august og september er der stadig mange planter, der er på deres højeste. Blomsterne er ofte mere frodige end dem, vi ser først på foråret. Her er et udvalg af senblomstrende planter og deres vigtigste karakteristika.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Santa Lucia - traditionens baggrund inden jul i Sverige og i Danmark
Santa Lucia var skytshelgeninde fra Syrakus i Italien under kejser Diokletian. Hun var en meget from kvinde, der ikke ønskede at gifte sig. Hendes forsmåede forlovede angav hende som hævn for at være kristen, og øvrigheden besluttede derfor, at hun som straf skulle anbringes på et bordel. Dette nægtede hun imidlertid at gøre.
Artikel kategori: Nyhedsartikler
Udvalgte artikler
Beskæring af havens tidligtblomstrende prydbuske
Det er bestemt ikke nødvendigt at beskære havens prydbuske, men de bliver endnu kønnere af at blive justeret lidt, og samtidig bevares de som ”unge og smukke”.
Artikel kategori: Beskæring