Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Havekalender » Oktober
Oktober
Oktober

Krydderurter

Ikke alle krydderurter kan tåle frost, og disse er man nødt til at tage ind i en frostfri udestue eller vindueskarm. Det gælder f.eks. rosmarin. Purløg og persille er overvintrende krydderurter, og vil man have glæde af dem dem. Grav nogle solide klumper af persille og purløg op fra køkkenhaven og plant dem evt. i drivhuset, hvor de så kan

Rodfrugter

Rodfrugterne kan deles op i to kategorier - dem der kan blive stående på voksestedet hele året og dem, der skal tages op. Til de første hører pastinak, jordskok og skorzonerrod og det tilrådes, at de bliver i jorden, hvor de bevarer sprødhed og friskhed bedst. Ulempen er dog, at man ikke kan få fat i dem i frostperioder og man bør derfor tage en lille beholdning op ved udsigt til frost. Gulerødder, persillerødder, rødbeder, majroer, ræddiker og knoldselleri tåler ikke frost og skal derfor tages op og lægges i sand. De kan opbevares hele vinteren, men mister dog noget af sprødheden.

Æbler og pærer

Æbler og pærer falder ned, så snart de er plukkemodne og det blæser. Sørg derfor at få dem plukket, inden det sker. De fleste æbler er plukkemodne i begyndelsen af oktober, men f.eks. er Golden Delicious først klar i slutningen af måneden.
Check jævnligt kasserne med nedplukkede æbler, da nogle kan være rådne og dermed smitte de æbler, de rører i kassen.

Efterafgrøde

Køkkenhavens bede med efterafgrøde eller miljøplanter står fine og grønne. Det er en sand fryd at se på de fine bede i stedet for bede fyldt med ukrudt. Det forudsætter dog, at efterafgrøden er spiret så godt, at den har overvokset og kvalt ukrudtet. Indtil den første rigtige frost kommer, vil planterne vokse og optage al den kvælstof, som ellers ville blive udvasket fra vores dyrkningsjord.

Overvintrende grøntsager

Har man bede med grøntsager til overvintring, f.eks. spinat, løg og vårsalat, så skal der luges og tyndes. Det er vigtigt at planterne får plads til at udvikle sig, men lad dog ikke for lidt stå, de små planter lettere kan gå til eller blive skrabet væk af solsorte.

Kål

Grønkålen er i god vækst lige nu og sætter mange nye blade, og også rosenkål og hovedkål vokser fortsat. Savoykål tåler en del frost (ned til ca. -7 grader), men nogle sorter har tilbøjelighed til at sprække, når de når over en vis størrelse. Hvidkål og rødkål vokser stadig, men tåler kun let nattefrost, så man bør overdække dem med fiberdug, hvis der er udsigt til dette. Det samme gælder selleri, bladselleri, salat, majroer m.m.

Græs

Det er midt i oktober, at græsplænen skal slås sidste gang. Mange slår den helt i bund for at have en kort plæne i vinterhalvåret, men det er ikke specielt en god idé, da det giver en mindre slidstærk plæne til leg og færdsel i vinterhalvåret. Desuden har mosset bedre muligheder for at udvikle sig i vinterens løb, end hvis man slår plænen sidte gang i en højde af 4-5 cm. Omvendt kan en lang plæne dog give lidt større risiko for pletvis angrab af sneskimmel om vinteren, hvis der ligger sne i meget lange perioder.

Oprydning i haven

Når først frosten har taget "pynten" af haven, går vi igang med den store "oprydning" i haven - visne planter fjerne, køkkenhaven vintergraves, visne stauder klippes ned og blade fjernes. Alt køres til genbrugspladsen, men det er ofte en fordel at genbruge blade m.m. i haven - man kan lægge dem mellem stauderne eller i køkkenhaven som beskyttelse mod frosten for de overvintrende grøntsager. Der bør dog ikke ligge store bunker blade på græsplænen, så dette skal rives sammen og placeres andetsteds.

Køkkenhaven vinteren over

Køkkenhaven har brug for beskyttelse af jorden i vinterhalvåret, da vi normalt kun har planter i sommerhalvåret. Vintergravning gør faktisk det modsatte, da jorden endevendes og blottes totalt. Det bedste, man kan gøre er at holde jorden dækket hele vinteren - enten med efterafgrøde eller med et 6-8 cm tykt lag vinterdække. Nederst kan man anbringe frisk husdyrgødning og delvis omsat kompost og øverst plantemateriale fra oprydningen i haven, visne blade, halm el. lign.

Fugle i haven

Synes du, det er begyndt at blive koldt? Så tænk på de små, vilde fugle i haven. De har en legemstemperatur på ca. 44 grader, hvilket kræver, at de får energirigt foder hele året og især nu, hvor det er ved at blive koldt. Sørg for at de har adgang til fuglefrø, mejsebolde og lign. i haven og helst hele året.

Vand

Hvis du har udendørs vandhaner, der ikke er frostsikre, så skal de lukkes ned senest nu. Husk også at lukke eventuel luft ud af rørene så der ikke står vand tilbage, som kan fryse. Vandslanger bør tages ind for vinteren.
Store vandbeholdere med regnvand kan også frostsprænge, så disse bør også tømmes for vand og lad dem så stå åbne vinteren over.
Hvis det ikke har regnet ret meget i løbet af oktober, kan nogle planter mangle vand - især rhododendron og nyplantede stedsegrønne kan have tør jord, som trænger til lidt vand. Slut derfor sæsonen af med en grundig vanding af disse.

Drivhuset

Tag de sidste tomater ind til modning i vindueskarmen og smid de efterhånden mugne tomatplanter ud. Giv herefter drivhuset en grundig gang vask med brun sæbe og gentag processen til foråret. Tøm plantekrukker med småbuske og dværgrododendron og plant planterne inde i drivhuset. Her vil de stå godt og beskyttet gennem vinteren og være blandt de tidligst blomstrende til foråret.

Og så huskelisten:

Riv nedfaldne blade sammen og læg dem i en bunke så de bliver til bladmuld.
Fortsæt oprydningen i haven og brænd eller destruer affald der viser tegn på svampeinfektion.
Ledige jordarealer graves.
Afslut plantningen af stedsegrønne buske.
Saml frø fra træer og buske med henblik på såning.
Giv hække af nåletræer en sidste klipning.
Plant nyindkøbte klatreplanter og stauder.
Del sammengroede stauder.
Beskyt alpine planter mod vinterfugt.
Tag georgin- og gladiolusknolde samt sommerblomstrende løgplanter op til vinteropbevaring.
Læg liljer og tulipaner.
Havedamme renses og pumper fjernes for vinteren.
Læg nyt rullegræs ud til plæner.
Fjern visnede toppe fra flerårige grøntsager.
Del rabarber.
Isoler væksthuset og kontroller at evt. varmeapparater virker.
Så græs.
Afslut plantning af forårsblomstrende udplantningsplanter.
Pluk æbler og pærer, føde tager skade.
Tag ikke hårdføre, flerårige planter op til opbevaring.
Tag kartofler og gulerødder op til opbevaring.
Gør jorden klar til plantning af barrodede planter i næste måned.
Så de første hold hestebønner til næste år.
Ærteblomst til næste år sås under beskyttede forhold.
Udvalgte artikler
Bulmeurt
Almindelig Bulmeurt (Hyoscyamus niger) eller blot Bulmeurt er en 25-80 cm høj urt, der i Danmark vokser på stenede strandvolde og på forstyrret jord omkring bebyggelse.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Kantsten
Kantstøtte kan være nødvendigt mellem en grusflade og et plantebed og mellem en grusflade og en græsflade, derimod ikke nødvendigvis mellem en jordflade og en græsflade.
Artikel kategori: Sten og fliser.
Udvalgte artikler
Syre
Oxalis adenophylla egner sig i stenpartier. Den visner imidlertid tidligt og bør derfor plantes mellem vækster, der udfolder sig senere på sommeren.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Mindsk vandforbruget i poolen
De seneste årtiers kraftige debat om bl.a. CO2-udslip og knappe ressourcer har givet os en større miljøbevisthed. Store prisstigninger på vand og olie har bl.a. været medvirkende årsag til et faldende vandforbrug i det seneste årti. Nedenfor følger nogle tips til at spare lidt mere på vand og varmetab i swimmingpools.
Artikel kategori: Nyhedsartikler