Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Alt om Haven » Vælg en anlægsgartner
Vælg en anlægsgartner
Vælg en anlægsgartner


En anlægsgartner har typisk gennemgået en 4-årig håndværkeruddannelse,måske udbygget to år som anlægsgartnerteknikker.

Han arbejder med alle former for udendørs materialer, belægningeri beton og granit, bygger mindre trækonstruktioner, planter,arbejder med vand og sten f. eks. som stengærde.

Anlægsgartneren beskærer og fælder også havens træer og buske.

Anlægsgartneren yder tilmed garanti af den nye plantning, hvishan forestår ukrudts-bekæmpelse, vanding og gødskning i en vækstsæson.

Du bør vælge en anlægsgartnermester, som er tilknyttet foreningen af Danske Anlægsgartnere (DAG). Her får du et firma, som er medlem af ankenævn og garantifond, hvilket er din garanti for at arbejdet udføres faglig korrekt.

F.eks. ved dimensionering af underlaget i en indkørsel eller ved afvandingen bag en støttemur.

Ønsker du f.eks. at få lagt nye fliser, hvor der har ligget gamle og ønsker at genanvende bunden (grusopbygningen), fordi der er mange penge at spare ved udgravning, affaldsafgift m.v. – ja, så skal anlægsgartneren underrette dig, hvis underlaget ikke holder hans normer, og han derved fraviger sin garanti.
I modsat fald kan du faktisk pålægges ansvaret for eventuelle sætninger,selvom gartneren faktisk ikke har udført bunden.

Ankenævnet kan kontaktes, hvis man er utilfreds med kvaliteten af det udførte arbejde, prisen på arbejdet, eller hvis man ikke kan forlige sig med anlægsgartneren.

Forbrugeren har hverken pligt til at bruge nævnet eller til at følge nævnets afgørelser.

Finder forbrugeren, at afgørelsen er forkert, kan man gå til domstolene og søge sin sag prøvet.

Nævnets afgørelse er bindende for anlægsgartneren.

Bag ankenævnet ligger en Garantifond, der sikrer kunden, hvis anlægsgartneren ikke efterlever kendelsen, eller har lukket virksomheden.
Udvalgte artikler
Fersken
Stor busk eller lille træ 4-6 m. højt. Lyserøde blomster i april-maj. Frugten har en rødlig dækfarve og hvidt frugtkød. Den er saftig med god aromatisk smag. Modner fra slutningen af august til midt i september.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Roser og andre prydplanter
Havens prydplanter skal passes med omhu og omtanke. De skal have den vokseplads, der passer til deres forskellige vækstkrav og derefter den pleje der sikrer, at de altid er frodige og fri for sygdomme og skadedyr.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Cypresvortemælk
Cypres-Vortemælk (Euphorbia cyparissias) er en staude hørende til vortemælkfamilien, med en opstigende, busket vækst.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Uklippet hæk
En uklippet hæk er en mellemting mellem hæk og levende hegn. Den tilfører ikke haven den samme stramme form som en traditionelt klippet hæk, men danner en blødere afgrænsning.
Artikel kategori: Alt om Haven