Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Alt om Haven » Græsplænens pleje
Græsplænens pleje
Plænepleje

Plænegødning – giver styrke og vækst

Græsset har behov for mange næringssstoffer for at opfylde kravet om en flot, tæt og slidstærk plæne. Tilførsel af gødning betyder øget vækst og dermed øget klipning. Men gødning er absolut nødvendig for at få en flot græsplæne, der skal kunne modstå tørke, sygdomme, slid, mos og ukrudt.

Du bør stille følgende krav til din plænegødning:
· Der skal altid være balance mellem N (kvælstof) og K (Kalium). Det giver den mest harmoniske vækst. NPK 15-2-17 er den mest optimale kombination.
· Må ikke indeholde klor, da det virker som gift på græsset.
· De enkelte gødningsperler skal være samgranulerede. Samgranuleret betyder, at hvert enkelt gødningskorn indeholder alle de dele, der fremgår af indholdsgarantien, hvilket sikrer en jævn fordeling af næringsstoffer og et mindre forbrug af gødning.

Anvend 2,5 kg Plænegødning pr. 100m2 i marts, juli og september. Strøs ud når græsset er tørt og dugfrit - og gerne før vedvarende regn.

Topdressing - retter ujævne græsplæner op

Er der ujævnheder i græsplænen som følge af dårlig planering, reparationer i græsplænen, opgravning af ukrudt eller andet, kan man tilføre topdressing og få plænen rettet op. Topdressing kan købes færdigblandet og består af sand og spagnum, som spredes i et 0,5 cm tykt lag ud over plænen. Ved eftersåning kan man lade græsfrøene forspire i todressingen - der skal som tommelfingerregel bruges 25 gram plænegræs pr. m2.

Plæneluftning- befri plænen for gammelt mos og græs

Det kan være en fordel at plænelufte græsplænen om foråret efter man har behandlet med et mosmiddel. Plænelufteren hjælper med at kratte den døde og sorte mos op, så græsplanternes bladskud fremmes og plænen bliver tæt. Der findes mange plæneluftere at vælge imellem, nogle er ligefrem monteret på græsslåmaskinen. Gød altid med plænegødning efter plæneluftning for at styrke græssets vækst

Perlekalk – hæver jordens pH-værdi

Ofte kan det være en fordel at tilføre jorden lidt kalk, fordi kalk over tid forsvinder som følge af optagelse i planterne og naturlig udvaskning. Mistrives græsplænen og er der meget mos, kan det skyldes kalkmangel. Kalk hæver jordens pH-værdi. Det betyder, at græsset kan udnytte næringsstofferne bedre, øge væksten og modstå ukrudt slid og sygdomme. Er du i tvivl om jordens kalktilstand, så få foretaget en jorbundsprøve og fastlagt behovet. Herefter kan man nøjes med at vedligeholdelseskalke.

Perlekalk er ideel til græsplæner.

· Er granuleret og let at udstrø
· Opløses hurtigt og generer derfor ikke ved plæneklipning
· Der tilføres kun den mængde kalk som jorden har behov for.
· En pose med 25 kg rækker til 300m2

Kalken tilføres sent efterår eller tidligt forår.

Plæneklipning - hvor højt og hvor ofte?

Regelmæssig klipning – ca. en gang om ugen – er en af de vigtigste plejeforanstaltninger for enhver plæne. Pricipielt gælder: Klip kun græsplænen , så den bliver en trediedel eller halvdelen af højden inden græsslåningen. Den normale klippehøjde er 3-3,5 cm, og den bør man ikke gå under.

For sjælden klipning giver flere stive stængelskud og gør plænen mere åben, hvilket fremmer bestanden af ukrudt.

For hyppig klipning gør det umuligt for græsset at genetablere den nødvendige bladmasse, der skal producere energi til dannelsen af nye bladskud. Resultatet bliver en mere åben plæne med et dårligt rodnet, hvilket giver problemer med ukrudt, sygdomme, tørke og slid.

Klippes plænen for kort bruger planten al energi på nye bladskud, og rodnettet vil blive svækket. Dette betyder at plænen ikke er så modstandsdygtig over for sygedomme, tørke og slid. Plænen vil også være mere åben, hvilket gør der muligt for mos, filt og ukrudt kan vandre ind og brede sig på bekostning af græsset.

Klippes plænen for højt reduceres dannelsen af sideskud og græsset vil ikke blive tæt. Dette bevirker at der dannes fodspor i græsset, når det betrædes.

Plæneklippere - det rigtige snit

Skal plænen have et flot udseende, er det nødvendigt med en plæneklipper med skarpe knive, der sikrer at græsset får et rent snit. Cylenderklipperen opfylder dette krav, idet cylenderklipperen arbejder i rotationsbevægelser mod en fast underkniv. Dette sørger for en enestående skærekvalitet og for et præcist snit som en saks. Det rene snit medfører mindre angrebsflade for sygdomme i græsplænen.

Den pæneste klipning får man ved at klippe i tørvejr og ved at skifte klipperetning fra gang til gang. Hvis græsset er kort ved klipningen, kan stråene blive liggende på plænen, da det har en vis gødningsværdi. Ellers rives stråene sammen og bruges i kompostbeholderen.

Vanding – bør minimeres!

Til trods for at en græsplæne kan svides totalt af i en tørkeperiode, så bliver plænen normalt grøn, når der kommer nedbør. Vanding af græsplæner bør derfor som hovedregel undgås. Hvis man vil have en grøn plæne hele sommeren bør vanding først påbegyndes ved tydelig vandmangel. Er man først begyndt, er det nødvendigt at fortsætte til tørkeperioden er slut. Små hyppige vandinger medfører øget vandbehov for græsset, og derfor er vanding med 25 mm ad gangen at foretrække. Vandingen udføres bedst om aftenen, hvor fordampningen er mindst. Etablering af en nysået plæne vha. vanding bør undgås , idet rodnettet derved kun udvikles i de øverste jordlag. I en længerevarende tørkeperiode har græsset dermed ingen modstandskraft, da rodnettet ikke når ned i de dybere jordlag.

Inden vanding bør man dog undersøge, om man bor i et område, hvor man skal have vandingstilladelse til græsplænen, eller der er perioder af sommeren, hvor der er vandingsforbud af haven.lavet med tilladelse fra http://www.husoghave.bayer.dk

Udvalgte artikler
Mus
I Danmark lever der 17 arter af mus, rotter og spidsmus og det er ikke altid nemt at kende forskel på dem.
Artikel kategori: Sygdomme og skadedyr
Udvalgte artikler
Lær om Danmarks kyster
De danske kyster er noget af den mest ægte natur, vi har. Kysterne er konstant under naturkræfternes frie spil, hvor der ikke er lavet høfder eller bebyggelse, der når helt ud til vandkanten.
Artikel kategori: Nyhedsartikler
Udvalgte artikler
Solsikke
Enorm vækstkraft kendetegner denne inkafolkets symbol for solguden . Mest kendt er den stor- blomstrede type, som kan få indtil 50 cm brede blomsterkurve.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Hasselurt
Når bedet skal have et lavt bunddække, er hasselurt, Asarum sp., et fint valg til de mere præsentable, skyggefulde steder, som gerne må se lidt kønt ud, og ikke må kræve den store pleje. Planten tilhører slangerodfamilien, hvor den har sin egen slægt asarum-slægten, hvoraf flere dyrkes som prydplanter.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser