Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Redekasser
Rens frøet - Spar m...
Introdiktion
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Plantebeskrivelser » Honningurt
Honningurt
Honningurt
Phacelia tanacetifoliaGlædesblomst for bier og biavlere

Som navnet antyder er Honningurt i første række en værdifuld bifoderplante. I det rige flor fin-
der bierne mere nektar end i nogen anden ha- veplante.

Frøet er tiltalende billigt i køb og mange biavlere tilsår større arealer.

Såningen bør gentages efter en måned.

Plantens værdi som prydplante er ringe, men den vokser dog på mager jord, hvor andre sommerblomster nægter at trives.


Egenskaber:
Frodig biplante med meget fintfligede blade.
Små blåviolette blomster i juni-august efter forårssåning.

Højde:
60-80 cm.

Lys:
Solrigt, frit.

Vand:
Kan normalt klare sig med hvad naturen yder.

Jord:
Små krav.
Klarer også tørre og magre jorder.

Såning:
Begynder at blomstre ca. 10 uger efter såning.
Sås så snart jorden er rede.
Gentages en gang.
Række-afstand 30 cm, planteafstand 10-15 cm.


Grøngødskning til livet i jorden

Honningurt vokser som sagt også på mager jord. En frodig bestand kan med fordel pløjes
ned som grøngødskning, bl.a. ved biodynamisk dyrkning.

På denne måde tilføres jorden organiske stoffer, hvilket er overordentligt vigtigt for mikrolivet i muldlaget.

Beregn ca. 20 g udsæd til 100 m".

Så tidligt i april-maj, medens der stadig er fugtighed i jorden. Senere klarer bestanden sig almindeligvis med den regn, der falder.


Honningurt kan dyrkes udelukkende for dens dekorative virkning, dens lange blomstring og dens honningduftende sødme.

Sås den i marts-april, direkte på friland og på et voksested med sol eller halvskygge, kan den blomstre i flere måneder fra juni-juli og hen til efter den første frost i efteråret.

Honningurts vækst er opret (50-80 cm høj) og forgrener sig, stænglerne er dækket af stive hår.

Den ene blomst afløser den anden for enden af blomsterstande og skaber dermed den meget lange blomstring. Den enkelte blomst er fin med lysviolette kronblade og meget tydelige støvdragere, der nærmest ligner en kvast.

Men udover den kønne blomstring er honningurten også på flere måder en nytteplante. De honningduftende blomster lokker masser af insekter som sommerfugle, humle- og honningbier samt svirrefluer til.

Sår man en række honningurt eller to mellem de øvrige rækker i køkkenhaven, medvirker det til at holde skadedyrene i skak. De nektarholdige blomster tiltrækker nemlig svirrefluer, hvis larver æder bladlus og andre skadedyr.

Den samme effekt kan man selvfølgelig få i prydhaven. Honningurt dyrkes også som jordforbedrende plante: har man en tung lerjord, vil den blive betydeligt forbedret – lettere og luftigere – efter en sæson med honningurt.

Honningurt betegnes som grøngødningsplante, idet den samler nyttigt kvælstof, der kommer jorden til gode. Når blomstringen er slut, graves planten ned i jorden, så kvælstoffet frigives som naturens egen gødning.

Har man bare pletter i køkkenhaven efter høsten, er honningurt velegnet som dækafgrøde. Ved at så en hurtigvoksende grøngødningsplante som honningurt på de bare steder, slipper man for at kæmpe med ukrudtet: dækafgrøden erobrer terrænet og tilfører næring til jorden.

Honningurt, som sås i eftersommeren som dækafgrøde, vil ikke kunne nå at blomstre, men vil fungere som nytte- snarere end prydplante.

Udvalgte artikler
Seljepil
Seljepil, Salix caprea ’Kilmarnock’ er et sødt, lille træ med mange anvendelsesmuligheder. Men egentlig ligger der et større bedrag bag. Seljepil er i virkeligheden en lav busk. Når den til forveksling ligner et lille, velformet træ, hænger det sammen med, at busken er podet på en stamme.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Pebertræ
Hele planten er giftig, specielt bark og de bærlignende stenfrugter. Den indeholder det stærkt irriterende stof mezerein. Frugterne skal umiddelbart smage sødt, siden stærkt brændende.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Gyldenris
Gyldenris er en taknemmelig staude der klarer sig på al slags jord og under alle lysforhold. Bedst klarer planten sig i sol og på en god havejord.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Vinterbeskyttelse til stauder
Om efteråret er det bedst at lade planterne i bedet i fred. Især når de dækkes af et tyndt lag rim, er de stadig flotte om vinteren. De visne stilke yder også en vis beskyttelse mod kulden. Hårdføre planter er meget svagere, hvis de skæres tilbage før vinteren, og de visne blade omkring planterne ryddes væk.
Artikel kategori: Alt om Haven