Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Plantebeskrivelser » Stikkelsbær
Stikkelsbær
Stikkelsbær
Ribes uva-crispaEr en alsidig bærart; nogle sorter er meget lækre som frisk frugt direkte fra busken; andre er pivende sure som
friske, men kan give nogle fine produkter i husholdningen.

Nogle sorter giver bær så små som ribs, andre giver bær så store som små valnødder.

Nogle er gule eller grønne, andre er helt røde.

Men alle er irriterende tornede at arbejde med.

Men busken er rimelig nem at dyrke, trives godt de fleste steder og svigter kun sjældent i bæringen, der ofte er meget stor.


Dyrkning:

Stikkelsbær dyrkes mest på almindelige buske, men de kan også fås - væsentligt dyrere - på en lav stamme.

Buske plantes med en afstand på cirka 1,5 m og en tredjedel af toppen klippes af for at sikre en god nyvækst.

Stikkelsbær har et meget tidligt løvspring, de bør derfor helst plantes efterår eller tidligt forår. Senere plantning kræ-ver mere vanding.


Problemer:

Stikkelsbærdræber kaldes den meldugart, der angriber stikkelsbær. Den ses som en hvidmelet belægning på skudspidserne.

Men det værste ved sygdommen er den mørkebrune, filtagtige belægning på bærrene, der gør dem uappetitlige og vel stort set uanvendelige.

Angrebets omfang kan svinge noget fra år til år, men fremmes ved kraftig vækst.

Stikkelsbærdræber er vanskelig at holde helt væk.

Larver af stikkelsbærhveps og stikkelsbærmåler kan enkelte år på få dage æde en stor del af bladene.
Brug vandslange.


Sorter:

Der findes, som nævnt, sorter til flere formål. Det kan derfor været nødvendigt på forhånd at gøre sig klart, hvordan man vil bruge bærrene og så plante flere sorter.

'Green Willow' er meget frugtbar, og busken er ret kraftigtvoksende. Den kaldes også grønt flaskebær pga. de store, lang-ovale, glatte frugter.
Den er ret sur, men meget , velegnet i husholdningen.
Den modner tidligt.

'Hönings Früheste' giver tidligt modnende, søde og aromatiske spisebær, der er gule og hårede. Den kan næppe adskilles fra sorter, der forhandles under navne som 'Yellow Lian' og 'Golden Lian'.

'Aehilles ' har røde, ret store, svagt hårede bær, der ved fuld modenhed er fine spisebær. Men den kan også plukkes som grøn og anvendes som et godt husholdningsbær.

'Invieta' er en nyere sort, der har den store fordel, at den er modstandsdygtig over for stikkelsbærdræber. Bærrene er middelstore, grønne, svagt behårede og smager godt.


Beskæring mellem januar og marts

Stikkelsbær kan beskæres det første år efter plantning.

Fjern alle grene kortere end ca. 10 cm i begyndelsen af foråret, i marts. De resterende grene kan derefter skæres ned til omkring tre fjerdedele. Skær altid ned til et udad vendende øje.

Hvis du har en hængende sort, er det bedst at skære ned til en knop, der peger opad.

Nye skud kommer fra stikkelsbærrens beskårede grene i sommer. Disse kan igen blive beskåret i den efterfølgende januar-marts periode.

Vælg et maksimum på otte af disse nye skud til at blive hovedgrene, eller ledere. De skal fordeles jævnt over planten og bør ikke vokse indad eller krydse andre grene.
Skær disse grene tilbage til omkring en fjerdedel af længden og sørg for, at skære ned til et udad eller opad vendende skud. De skud, der ikke er blevet udvalgt bør skæres ned til fire knopper.

Næste sommer vil nye skud og grene udvikle sig på busken. I følgende beskæringsperiode (januar - marts), kan alle de skud, der har udviklet sig fra hovedgrenene i den foregående vækstsæson, skæres ned til en længde på omkring 8 cm. Dette skaber frugtsætningsudløbere på hovedgrenene, der vil producere frugt til den følgende høst.

Når busken er moden, bør den ikke have lov til at vokse meget større. Derfor skal hovedgrenene forhøjes hvert år, ved at fjerne tre til fire knopper. Hvis en ældre gren bliver mindre produktiv, skal den helst erstattes. Dette gøres ved at skære den tilbage til et sideskud og lade sideskuddet udvikle sig til en ny leder.

Lavt voksende grene bør også fjernes. Når frugten modner, bliver disse grene tungere og kan slæbe på jorden. Det er ikke godt for frugten og det gør også busken sårbar over for skader.

Det bedste tidspunkt at beskære, er sent på vinteren eller i det tidlige forår, men du skal passe på hård frost lige efter beskæringen og du bør aldrig beskære i frostvejr.

Stikkelsbær der er dårligt beskårede eller slet ikke, kan blive for store eller blive mindre produktive, men bortset fra det vil de ikke direkte lide.

Stikkelsbærbuskene skal beskæres efter vinteren, før øjnene/knopperne begynder at udvikle skud. Beskæring øger produktiviteten og giver busken en åben struktur, der giver tilstrækkeligt lys gennemgang. Hvis en busk er for tæt er blade og frugter mere sårbare over for skimmel, og det må undgås for enhver pris.

Udvalgte artikler
12 forskellige stjernetegn
Der findes 12 forskellige stjernetegn i astrologien. Hvert stjernetegn er associeret med et bestemt dyr, hvilket er grunden til at stjernetegnene samlet kaldes for dyrekredsen.
Artikel kategori: Stjernetegn
Udvalgte artikler
Jordsorter
Jorden er grundlaget for planternes vækst. Især jordsorten, strukturen og gødningen spiller en rolle. Jordsorten er afgørende for plantevalget. Selvom de fleste planter kan vokse overalt, passer de bedre til én jordsort end en anden
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Træagtige stiklinge
Planter der kan formeres ved træagtige stiklinger vil normalt også kunne formeres ved urteagtige stiklinger, måske med større succes, men de urteagtige kræver noget mere påpasselighed end de træagtige. For havefolk kan det være ligegyldigt om ikke alle stiklingerne slår rod, man kan jo bare sætte rigeligt.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Hvad hedder de små dyr, vi finder udendørs?
Heldigvis kender du flere dyr, end du måske lige tænker på. Du er næppe i tvivl om sommerfugle, eller regnorme. Myrer kender du sikkert også alt for godt, ligesom fluer, myg, bier og hvepse. Mon ikke også du kender til biller, selv om de findes i mange udgaver.
Artikel kategori: Nyhedsartikler