Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Sygdomme og skadedyr » Bladlus
Bladlus
Bladlus


Bladlus er nok den mest kendte form for lus, der især ødelægger roserne. Men der findes mange andre ødelæggende lus, som kan skade både blomster og planter inde som ude.


Bladlus:

Bladlus er små dråbeformede insekter, typisk 1–3 mm lange, bl.a. karakteriseret ved to bagudrettede rygrør, der stikker ud på bagkroppen. De suger plantesaften ud og kan derved forårsage deformiteter og nedsat vækst, ligesom de ofte overfører forskellige virussygdomme mellem planterne og give anledning til svampevækst i honningduggen, som er deres ekskrementer.
Cellen dør efter "stikket". Så længe der er tale om et enkelt eller få stik, betyder det ikke noget, men når mange celler går til, tager det pynten af planten.

Bladlus føder hele sommeren levende unger i stort antal, og der kan derfor hurtigt dannes store bladluskolonier på planterne. Det, der gør bladlus til et problem er, at de formerer sig med lynets hast. Beregninger viser, at et bladlusepar, der får 20 unger, i løbet af 5 generationer bliver til 100.000 individer!

Som om det ikke var nok, kan hunne om sommeren føde levernde unger uden hannes mellemkomst. Gentages beregningen på den ukønnede formering, taler vi om mere end 3 millioner individer i 5 generation. Derfor gælder det om at sætte ind med bekæmpelse, så snart de første angreb opdages.

Der findes mange arter af bladlus, som kan angribe drivhusplanter, men det er typisk nogle få arter der dominerer - agurkbladlus, ferskenbladlus, stribet kartoffelbladlus og kartoffelbladlus. Bladlusenes farve varierer fra grøn til gul, over rødlig til sort.

Deres levealder er afhængig af lufttemperaturen - ved 7°C kan de leve i ca. ½ år. Er temperaturen højere - omkring 25-30°C, kan de kun overleve i ca. 2 uger.


Uldlus:

Der er flere arter af uldlus. De små 1. stadie larver ("vandrelarverne") spredes meget let, hvor planterne rører hinanden, og selv de voksne hunner bevæger sig let på planten. Her suger de plantesaft og udskiller "honningdug", der kan give en klistret belægning på bladene. De lever ca. 1½ mdr. ved 20°C. Hver hun lægger op til 300 æg, og kan leve i op til 8 måneder.


Mellus:

Der er to forskellige arter af mellus, der skaber store problemer i væksthuse. Det drejer sig om væksthusmellus og bomuldsmellus. De lægger æg på bladene, hvorfra der udvikles en larve. Den vandrer til et passende sted på bladet, hvor den slår sig ned resten af larvetiden. Herefter forpupper den sig og ud af puppen klækker den voksne mellus - også kaldet hvide fluer.


Skjoldlus:

Skjoldlus er meget svære at bekæmpe, fordi både lus og æg ligger godt beskyttet under skjoldene. Det eneste, man kan forsøge, er at skrabe alle skjoldene af, hvorefter der sprøjtes med InsektFri og/eller LuseFri. Æggene bekæmpes ikke, og det er derfor nødvendigt at sprøjte flere gange med nogle dages mellemrum, så nyudklækkede lus også dræbes.

Der findes mange forskellige arter af skjoldlus. Skjoldlus kan ikke flyve og er oftest kun i stand til at bevæge sig rundt på planten i de første larvestadier. Herefter slår skjoldlusen sig ned på et fast sted på planten. Æggene lægges under skjoldet , og af æggene klækker små larver, der fordeler sig på planten.


Honningdug:

Blad-, mel-, uld- og skjoldlusen udskiller store mængder ekskrementer, også kaldet honningdug. Honningduggen lægger sig på planterne og hæmmer derved deres vækst. I honningduggen kommer der ofte en svamp (sodskimmel), som ses som et sort lag på planternes blade. Honningduggen tiltrækker specielt myrer udendørs, da myrerne bl.a. lever af at "malke" bladlusene. Myrer flytter ligefrem rundt efter bladlusene.

Udvalgte artikler
Farvernes betydning
Blomsterfarver kan sammensættes komplementært dvs. kontrastfarver sammen. Eller de kan sammensættes tone-i-tone dvs. monokromt.
Artikel kategori: Nyttig viden
Udvalgte artikler
Kristtorn
Der er god grund til at plante kristtorn i haven. Planten er smuk hele året rundt, men det stedsegrønne løv kommer især til sin ret i vinterhalvåret, hvor de grønne glæder i haven er få. Kristtorn har altid skinende blanke blade i smukke grønne farvetoner.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Skvalderkål
Lad os bare slå en ting fast med det samme: Der fi ndes ingen nemme løs ninger mod skvalderkål. Det fl erårige ukrudt er aggressivt og har en utrolig livskraft. Gør du ikke noget ved skval derkålen, vil den i løbet af kort tid brede sig og danne et kraftigt rodnet med man ge underjordiske udløbere og nye skud.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Lav et minibassin
Et vandarrangement forvandler selv den mindste have til et paradis. Vand kan integreres på mange forskellige måder: Et springvand med sprudlende vand, et vandløb eller vand i krukker pyntet med planter.
Artikel kategori: Havedammen